Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Vyhodnotenie cielenej kontroly zameranej na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku

Kontroly boli vykonané v apríli so zameraním sa na kvalitu, označovanie a zdravotnú bezpečnosť privátnych značiek a akciových vín v obchodných reťazcoch predávaných na Slovensku. Inšpektori oddelenia kontroly vína sa zamerali na odber vín výhradne v maloobchodných predajniach. Vína boli analyzované v laboratóriách ŠVPÚ Bratislava, Dolný Kubín, Košice. Celkovo bolo odobratých 38 vzoriek, z toho nevyhovovalo 7 vzoriek, čo predstavuje 18 % porušenie.

V kvalitatívnych ukazovateľoch boli nevyhovujúce: 4 vzorky maďarských vín a 1 vzorka slovenského vína. V označovaní boli nevyhovujúce 2 vzorky pre nesprávne označenie odrody vín.

 V 3 prípadoch bola nevyhovujúca kvalita – pach a chuť nečistá po oxidácii. Jedna vzorka sýteného vína, sýteného na Slovensku z maďarského vína, bola nevyhovujúca pre nízky nameraný tlak CO2 (nameraná hodnota 2 bary, európska legislatíva ustanovuje min. 3 bary).

 V označovaní boli nevyhovujúce 2 vzorky pre nesprávne označenie odrody vín, a to:

  • Odrodové víno Blaufränkisch z Rakúska bolo označené na dolepke názvom Frankovka modrá, čo je chránený názov pre odrodové vína vyrobené na Slovensku.
  • Slovenské akostné značkové víno ružové označené názvom neregistrovanej odrody Merlot, čo je v rozpore so zákonom č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. 

Vína so zistenými nedostatkami sú v rámci správneho konania sťahované z predaja.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.