Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výnimočné okolnosti vstupu na Slovensko so spoločenskými zvieratami sprevádzajúcimi občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska

Pri prijímaní spoločenských zvierat sprevádzajúce občanov EÚ vracajúcich sa z Ruska postupuje ŠVPS SR podobne ako v prípade ukrajinských utečencov a povoľuje nekomerčné premiestňovanie spoločenských zvierat, ktoré nespĺňajú podmienky platnej legislatívy.

Títo občania by mali kontaktovať ŠVPS za účelom upresnenia podmienok izolácie spoločenského zvieraťa v mieste určenia/ mieste pobytu, pokiaľ nebudú splnené príslušné podmienky (označenie mikročipom, platná vakcinácia proti besnote).

Kontakt

Môžete nás kontaktovať prostredníctvom rovnakej e-mailovej adresy, ktorá slúži na riešenie akejkoľvek situácie súvisiacej s ukrajinsko-ruským konfliktom v súvislosti s premiestňovaním spoločenských zvierat.

E-mail: pets.ua@svps.sk

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.