Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výskyt aviárnej influenzy v chovoch a voľne žijúcom vtáctve, 26.máj 2022

Dňa 24.5.2022 bol v pôsobnosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Šaľa potvrdený výskyt vysokopatogénnej vtáčej chrípky subypu H5N1 v chove domácej hydiny.

Chovateľ hydiny v obci Vlčany, okr. Šaľa spozoroval začiatkom 21. týždňa roku 2022 náhly úhyn viacerých kusov hydiny a u ďalších malátnosť, pokles príjmu krmiva, problémy dýchacieho aparátu.

Postupne z celkového počtu 35 kusov hydiny uhynulo v priebehu krátkeho časového obdobia 25. Depopulácia ohniska realizovaná 25.05.2022, následne bezodkladne realizovaná priebežná dezinfekcia chovného priestoru.

Ide o nekomerčný chov a v období ostatných 12 mesiacov nebola do chovu prisunutá ani odsunutá žiadna hydina. Pravdepodobný zdroj nákazy: voľne žijúce vtáctvo

GPS súradnice ohniska: 48.024, 17.947

Regionálna veterinárna a potravinová správa Šaľa postupovala a postupuje podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúceho aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy. Zároveň boli nariadené opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania o polomere 10 km okolo ohniska. Do 10 km pásma zasahujú aj obce v okresoch Nové Zámky, Galanta a Komárno ( príslušné RVPS vydali pre pomenované obce opatrenia platné pre pásmo pozorovania).

Obce v 3 km pásme

Okres Šaľa – Vlčany, Neded

Obce v 10 km pásme

Okres Šaľa – Selice, Selice-Šók, Žihárec
Okres Galanta – Dolný Chotár
Okres Nové Zámky – Palárikovo, Zemné, Komoča, Tvrdošovce
Okres Komárno – Dedina Mládeže, Veľký Ostrov

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.