Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výskyt aviárnej influenzy v chovoch a voľne žijúcom vtáctve, február 2023

V termíne od 27.1.2023 do 1.2.2023 boli potvrdené nasledovné prípady výskytu aviárnej influenzy ( vtáčej chrípky) na Slovensku.

Farma Lúčny dvor, okres. Galanta

úradná vzorka potvrdená 31.1.2023, H5N1 , na farme spolu 5665 kusov hydiny ( nosnice , brojlery, morky, vodná hydina- kačice); rýchly priebeh nákazy, zvýšené úhyny, depopulácia ohniska 02.02.2023, RVPS Galanta vydalo opatrenia pre ohnisko nákazy a vytýčilo 3 km ochranného pásmo a 10 km pásmo pozorovania

Voľne žijúce vtáctvo- labuť veľká , lokalita Turňa nad Bodvou, okr. Košice – okolie

Dátum konfirmácie u uhynutej labute – 31.01.2023, opatrenia vydané RVPS Košice okolie rovnakého znenia ako v prípade potvrdenia u labutí v okre. Pezinok ( Doľany, Budmerice), GPS nálezu: 48.61, 20.89

Drobnochov hrabavej hydiny u chovateľa v Ipeľských Úľanoch

okr. Levice, GPS: 48.126,19.05, v chove 50 kusov hydiny , 46 hrabavej, 4 kusy vodnej, úhyn 30 kusov kurčiat, potvrdené ohnisko 31.01.2023, v ten istý deň zvyšok hydiny v ohnisku depopulované, opatrenia nariadené RVPS Levice.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.