Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výsledky analýz ochorenia COVID-19 na farme kožušinových zvierat na Slovensku

Na území Slovenskej republiky je na rozdiel od ostatných krajín EÚ schválená jediná farma norkov za účelom produkcie na kožušín. Farma je pod zvýšeným veterinárnym dozorom už od marca 2020 (prvá vlna pandémie COVID-19) a je zabezpečená železným oplotením tak , aby na farmu okrem majiteľov a pracovníkov farmy nemá prístup žiadne nepovolaná osoba vrátane cudzích zvierat. Úradná veterinárna kontrola je vykonávaná iba za prítomnosti majiteľov, resp. chovateľov zvierat na farme. Samotné norky sú zabezpečené tak, aby nedochádzalo zbytočne ku kontaktu medzi norkami chovanými na farme resp. a bol úplne vylúčený kontakt s inými zvieratami. Doposiaľ neboli na rozdiel napr. od dánskych a holandských fariem hlásené žiadne klinické príznaky indikujúce ochorenie COVID-19 (zvýšená telesná teplota, znížený príjem krmiva , zápaly pľúc, hnačky, potraty u gravidných zvierat , zvýšený úhyn zvierat, atď.,).

ŠVPS SR pristupuje od začiatku pandémie COVID-19 k danej problematika proaktívne a RVPS Martin odobrala vzorky z norkov chovaných na farme na ochorenie COVID-19. Biologický materiál od zvierat bol odobraté dňa 18.11.2020 a zaslaný poslom do Štátneho veterinárneho a potravinového ústavu vo Zvolene. Vzorky boli testované PCR metódou. Všetky norky vyšetrené na ochorenie COVID-19 boli negatívne. Farma ostáva naďalej monitorovaná a je pod veterinárnym dozorom.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.