Beta verzia. Webové sídlo ŠVPS SR je vo vývoji. Zobraziť pôvodnú verziu.

Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E202 do vín s obsahom zvyškového cukru

Výsledky z cielenej kontroly zameranej na prídavok kyseliny sorbovej E202 do vín s obsahom zvyškového cukru

Počas cielenej kontroly vykonanej v zmysle zákona č. 313/2009 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov, v prvom polroku 2023, sa inšpektori oddelenia kontroly vína zamerali na predaj sudových, fľašových vín predávaných v maloobchodných prevádzkach, špecializovaných maloobchodných prevádzkach a vo veľkoobchodných skladoch.

Predmetom kontrol boli hlavne vína s obsahom zvyškového cukru v kvalitatívnych kategóriách vín bez zemepisného označenia, vína s chráneným označením pôvodu (CHOP), prívlastkových vín a tokajských vín.

Podľa súčasnej platnej legislatívy sa môže pridať max 200 mg/l kyseliny sorbovej do vín:

  • bez zemepisného označenia,
  • s chráneným zemepisným označením CHZO,
  • s chráneným označením pôvodu CHOP.

Vína s chráneným označením pôvodu CHOP

Do vín CHOP s prívlastkom sa nesmie pridávať sorban draselný, ale len oxid siričitý (§20 ods. 1. písm. c) zákona 313/2009)

Vyhodnotenie cielenej kontroly

Celkovo bolo prekontrolovaných 130 vzoriek predávaných vín v sudovej a fľašovej forme.

Vyhodnotenie slovenských vín

Prekontrolovaných bolo 70 vzoriek slovenských vín, z čoho 25 vzoriek tvorili prívlastkové vína so zvyškovým cukrom, 22 vzoriek akostné odrodové vína a značkové vína a zvyšných 23 vzoriek, boli vína bez zemepisného označenia. Z výsledkov kontrol vyplýva,

  • v kontrolovaných CHOP prívlastkových vínach sa sorban draselný nenachádzal, čo znamená, že pri výrobe a fľašovaní boli dodržané právne ustanovenia.
  • v akostných odrodových a značkových vín so zvyškovým cukrom nebol zaznamenaný prídavok sorbanu draselného. Čím možno potvrdiť vysokú profesionalitu sterilného plnenia.
  • u vín bez zemepisného označenia boli zistené prídavky sorbanu draselného v zákonom stanovených limitoch.

Vyhodnotenie zahraničných vín

Prekontrolovaných bolo 60 vzoriek zahraničných vín, z čoho najviac bolo

  • maďarských – 30 vzoriek,
  • českých – 12 vzoriek,
  • nemeckých – 6 vzoriek,
  • spolu španielských a zmes vín z EU – 12 vzoriek.

V zahraničných vínach boli zistené prídavky sorbanu draselného aj vo vínach CHOP a CHZO, ale v rámci povoleného limitu.

Záver a zhrnutie výsledkov

Počas cielenej kontroly sa nezistili žiadne nevyhovujúce vzorky vín. Súčasné moderné vína sú vyrábané modernými enologickými postupmi, využívaním fyzikálnych a šetrných metód. Z uvedeného dôvodu nie je potrebné proti mikrobiálnemu rozkvaseniu a mikrobiálnej kontaminácii chemicky stabilizovať víno s obsahom zvyškového cukru sorbanom draselným E202.

V súčasnosti sa využívajú šetrné spôsoby ošetrovania vín pri finalizácii a využívanie sterilného plnenia vlastnou fľašovacou linkou alebo zmluvným dodávateľským fľašovaním pojazdných fľašovacích jednotiek.

Nepodporovaný prehliadač

Web pravdepodobne nebude dobre pracovať s vaším nepodporovaným prehliadačom. Podporujeme aktuálne verzie prehliadačov ako Chrome, Firefox, Opera, Edge.