Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Možné riziká šírenia kororonavírusovej infekcie cestou potravín a zvierat

aktualizované dňa 11.6.2021
Koronavírusy boli identifikované v polovici 60. rokov a je známe, že infikujú ľudí a rôzne druhy zvieratá (vrátane vtákov a cicavcov).

Koronavírusy sú obalené vírusy RNA, ktoré sú široko distribuované medzi ľuďmi, inými cicavcami a vtákmi a ktoré spôsobujú respiračné, enterálne, hepatálne a neurologické choroby. O šiestich druhoch koronavírusov je známe, že spôsobujú ochorenie ľudí. Štyri subtypy vírusov - 229E, OC43, NL63 a HKU1 prevládajú najviac a zvyčajne spôsobujú bežné príznaky prechladnutia u imunokompetentných jedincov. Dva ďalšie kmene - závažný akútny respiračný syndróm koronavírus (SARS-CoV) ) a koronavírusový respiračný syndróm na Blízkom východe (MERS-CoV) – sú zoonózy a spôsobili smrteľné ochorenia. SARS-CoV bol pôvodcom závažných akútnych ochorení respiračného syndrómu v rokoch 2002 a 2003 v provincii Guangdong v Číne. MERS-CoV bol patogén zodpovedný za prepuknutie závažných chorôb dýchacích ciest v roku 2012 na Blízkom východe. Vzhľadom na vysokú prevalenciu a široké rozšírenie koronavírusov, veľkú genetickú diverzitu a častú rekombináciu ich genómov, nárast počtu spoločných aktivít ľudí a zvierat, nové koronavírusy sa u ľudí pravdepodobne objavia pravidelne v dôsledku častých medzidruhových infekcií.

Aj keď je 2019-nCoV podobný niektorým betacoronavírusom detegovaným u netopierov, líši sa od SARS-CoV a MERS-CoV. Pretože tieto vírusy predtým u ľudí nekolovali, chýba u ľudí špecifická imunita voči nim.

V prípade 2019-nCoV nie je v súčasnosti známy zdroj infekcie (najčastejšie sa predpokladá pasáž vírusu zo zvierat alebo kontaminovaných tepelne neošetrených potravín).

Svetová zdravotnícka organizácia 11. februára 2020 oznámila oficiálne pomenovanie choroby, ktorá spôsobuje nové ochorenie v roku 2019, ktoré bolo prvýkrát identifikované vo Wuhan v Číne. Nový názov tohto ochorenia je koronavírusová choroba 2019, skrátene COVID-19. V COVID-19 znamená „CO“ skratku „korona“, „VI“ znamená „vírus“ a „D“ označuje chorobu.

Môže sa vírus prenášať potravinami?

Predchádzajúce skúsenosti s ohniskami chorôb spôsobených MERS-CoV, SARS-CoV a inými respiračnými vírusmi (napr. aviárna influenza) naznačujú, že nový koronavírus sa mohol preniesť zo zvierat na ľudí.

Prenos potravinami je nepravdepodobný a neexistuje žiadny dôkaz o tom, že by k tomuto došlo u nového koronavírusu, doteraz však pokračuje výskum zameraný na identifikáciu zdroja ohniska, rozsahu šírenia infekcie a spôsobu (-ov) prenosu.

Koronavírusy potrebujú pre svoj rast hostiteľa (zviera alebo človeka) a nemôžu sa množiť v potravinách. Očakáva sa, že dôkladné varenie vírus zabije, pretože vieme, že je účinné tepelné ošetrenie minimálne 30 minút pri 60 ° C.

Zníženie rizika v domácnostiach:

Každý by mal dbať na správnu hygienu a iné opatrenia na ochranu proti infekciám.
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) ľuďom radí:
• pravidelne si umývajte ruky
• pri kašľaní a kýchaní zakryte ústa a nos
• mäso a vajcia dôkladne uvarte
• zabráňte úzkemu kontaktu s kýmkoľvek, kto má príznaky respiračného ochorenia, ako je kašeľ a kýchanie

Dobrá hygiena a sanitácia sú dôležité, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii medzi surovými alebo nedostatočne tepelne spracovanými potravinami a varenými alebo pripravenými potravinami v kuchyni.

Ruky a náradie by ste mali vyčistiť pred a po príprave jedla. Vírus nie je odolný proti teplu a jedlo by sa malo dôkladne uvariť na teplotu jadra najmenej 75 ° C. Varené a surové potraviny by sa mali pripravovať a skladovať osobitne, aby sa zabránilo krížovej kontaminácii.

Čo môžu vykonať prevádzkovatelia potravinárskych podnikov

Existuje možnosť mechanického prenosu vírusu mäsom, najmä ak je mäso surové alebo nedostatočne tepelne upravené. Stáva sa to otázkou zdravotnej bezpečnosti potravín / zaobchádzania s potravinami. Navyše, jedinci infikovaní vírusom 2019-nCoV, či už sú zjavne chorí alebo nevykazujú príznaky, budú vírus aktívne vylučovať cestou spúta a časticami hlienu. Tieto prejavy potenciálne kontaminujú prostredie a všetko, čo sa v ňom nachádza, vrátane potravinových výrobkov. Majitelia potravinárskych podnikov (FBO) však majú podľa potravinového práva osobitnú zodpovednosť.

Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov zohrávajú dôležitú úlohu pri prevencii chorôb spôsobených potravinami. Mali by:
• zabezpečiť, aby si pracovníci boli vedomí situácie COVID-19 (koronavírus)
• zabezpečiť, aby bol personál vyškolený v oblasti hygieny potravín
• zabezpečiť efektívny dohľad nad personálom s cieľom posilniť hygienické postupy
• zabezpečiť správne vybavenie, napr. umývanie rúk, toalety.
• zabezpečiť, aby pracovníci a dodávatelia nahlásili akékoľvek príznaky ochorenia / symptómy pred začatím práce alebo počas práce na pracovisku.
• podozrivých ľudí úplne vylúčiť z manipulácie s potravinami

Potenciálny prenos infekcie zo zvierat na ľudí- opatrenia
• zákaz importu zvierat (cicavce, vtáky, vodné živočíchy, špeciálne exotické živočíchy) z postihnutých oblastí Číny a ostatných postihnutých tretích krajín koronavírusom
• neodporúčajú sa presuny zvierat z oblastí z krajín EÚ, kde bol diagnostikovaný koronavírus (napr. Taliansko, Chorvátsko, Nemecko, Rumunsko, atď.,)
• v prípade akýchkoľvek príznakov podobných chrípke u domácich zvierat chovaných v domácnosti (pes , mačka, okrasné vtáctvo) kontaktovať veterinárneho lekára