Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o začatí jarnej kampane 2008 orálnej vakcinácie líšok proti besnote

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky oznamuje, že v dňoch od 31. marca do 30. apríla 2008 bude prebiehať sedemnásta kampaň orálnej vakcinácie líšok proti besnote leteckou pokládkou na celom území Slovenskej republiky spolufinancovaná Európskou úniou.

 

        Na orálnu vakcináciu líšok proti besnote bude použitá vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a.u.v., ktorá obsahuje modifikovaný oslabený vakcinačný kmeň besnoty SAD Bern v celkovom počte 856.900 vakcinačných návnad. Zmes je naplnená do plastikových toboliek (blistrov), ktoré sú obalené návnadovou hmotou. Návnada je čiernohnedej farby, guľatého alebo hranatého tvaru, pevnej konzistencie. Vakcinačné návnady sú v čase aplikácie v zmrazenom stave. Pre človeka je vakcinačná návnada pri bežnom zaobchádzaní neškodná. Ak sa obsah blistra zapracovaného v návnade dostane na ruky, je potrebné ruky ihneď umyť vodou a mydlom. Ak sa obsah blistra dostane na sliznicu úst, nosa alebo očí človeka, je potrebné okamžite vyhľadať lekárske ošetrenie. V prípade nálezu vakcinačnej návnady je potrebné sa vyvarovať manipulácii s ňou a urýchlene opustiť miesto nálezu z dôvodu minimalizácie pachovej stopy, ktorá by mohla líšku odradiť od príjmu vakcinačnej návnady.

 

S leteckou aplikáciou vakcinačných návnad sa začne na juhozápade územia Slovenskej republiky a bude postupovať smerom na východ južne od hrebeňa Nízkych Tatier. Z východu štátneho územia sa bude s pokládkou vakcinačných návnad pokračovať západným smerom severne od hrebeňa Nízkych Tatier.

 

Časový harmonogram orálnej vakcinácie líšok proti besnote - jarná kampaň 2008:

  1. z letiska Nitra - začiatok pokladania od 31. marca 2008
  2. z letiska Lučenec - začiatok pokladania od 8. apríla 2008
  3. z letiska Poprad - začiatok pokladania od 12. apríla 2008
  4. z letiska Dubnica nad Váhom – začiatok pokladania od 22. apríla 2008