Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výška hodinovej sadzby za vykonávanie úradných kontrol

aktualizované dňa 11.6.2021

Výška hodinovej sadzby za vykonávanie úradných kontrol na úseku úradnej kontroly potravín a úradných kontrol orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti podľa § 3 ods. 1, 2 a 3 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. z. na obdobie od 1.3.2010 do 28.2.2011

Hodinová sadzba za vykonávanie kontrol potravín podľa § 3 ods. 1,2 a 3 nariadenia vlády č. 493/2008 Z. z. na obdobie od 1.3.2010 do 28.2.2011 je: 6,84 EUR

Hodnota je vypočítaná z účtovníckych údajov za kalendárny rok 2009.


Príloha č1. k nariadeniu vlády č. 493/2008 Z. z.