Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Hlásenie reprodukčných chovov kury domácej (Gallus gallus) za účelom vakcinácie proti salmonelám

aktualizované dňa 11.6.2021

 Chovatelia, ktorí prevádzkujú reprodukčné chovy kury domácej (Gallus gallus) a plánujú vakcinovať proti salmonelám v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2008, môžu nahlásiť plánovanú vakcináciu na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky najneskôr do 30. marca 2007 na priloženom formulári formát RTF, formát PDF.
 

V prípade schválenia Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2008 Európskou Komisiou na spolufinancovanie, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky bude môcť chovateľom, ktorí nahlásia plánovanú vakcináciu do 30. marca 2007, refundovať náklady na očkovanie proti salmonelám v súlade s Rozhodnutím Komisie, ktorým budú schválené národné programy a rozsah spolufinancovania Európskou Komisiou.


Refundácia nákladov na očkovanie bude v prípade schválenia národného programu uznaná len chovateľom, ktorí predložia žiadosť o zaradenie chovu do vakcinačného programu v rámci Národného kontrolného programu pre salmonelové infekcie v reprodukčných kŕdľoch kury domácej (Gallus gallus) v Slovenskej republike v roku 2008 na Štátnu veterinárnu a potravinovú správu Slovenskej republiky do 30. marca 2007.