Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže vín VINUM SUPERBUM 2011

aktualizované dňa 11.6.2021

VINUM SUPERBUM je súťažou slovenských vín organizovanou Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR, zastúpenou ústredným riaditeľom Prof. MVDr. Jozefom Bírešom, DrSc. Spoluorganizátorom je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, zastúpená rektorom Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

V priestoroch Agrokomplexu v „Západoslovenskej kolibe“ sa dňa 21. 03. 2011 konala odborná degustácia 555 predložených vín z celého Slovenska.
Slávnostne vyhodnotenie a udeľovanie cien zahájili dňa 01.04.2011 ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc., rektor SPU Nitra Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD. a riaditeľ Agrokomplexu v Nitre PaedDr. Ľubomír Martinka.

Súťažné vína boli prezentované v dňoch 01.04. a 02.04.2011 pri príležitosti medzinárodného veľtrhu Agrosalón Nitra 2011 a dňa 15.04.2011 pri príležitosti výstavy Gardena 2011. Súťaž VINUM SUPERBUM 2011 získala vysoko pozitívny ohlas nielen u odbornej, ale i laickej verejnosti. Novosťou tejto súťaže je prezentácia kvality slovenských vín širokému fóru spotrebiteľov počas medzinárodných veľtrhov.
Bolo udelených 48 zlatých a 130 strieborných medailí, 7 šampiónov. Cenu ústredného riaditeľa ŠVPS SR odovzdal ústredný riaditeľ ŠVPS SR Prof. MVDr. Jozef Bíreš, DrSc. a Cenu rektora SPU Nitra odovzdal Dr.h.c. Prof. Ing. Peter Bielik, PhD.

Prekvapením súťaže VINUM SUPERBUM 2011 boli tradičné slovenské odrody ako Müller Thurgau a Portugalské modré. Tieto odrody majú stále čo povedať aj vo veľkom konkurenčnom tlaku internacionálnych odrôd.

Cena za najlepší design fľaše a etikety VINUM SUPERBUM 2011 bola iniciovaná významnými osobnosťami architektúry a umenia. Cieľom tejto ceny bolo oceniť dobrý a kultivovaný príklad grafického a designerského stvárnenia etikety a fľaše, ako aj celkového marketingového zámeru prezentácie vinnej kultúry na Slovensku. Porota zložená z architektov, dizajnérov a výtvarných umelcov a predstaviteľov médii hodnotila výtvarnú úroveň fliaš a etikiet, a to aj v súvislosti s kvalitou vína. Členovia poroty boli rektor VŠVU Prof. Stanislav Stankóci, Prof. Ján Bahna – prezident spolku architektov Slovenska, Doc. akad. maliar Marián Mudroch, Dipl. Ing. arch. Martin Závracký člen predstavenstva BDA a komory architektov SRN, Doc. Ing. arch. Róberta Štepánková, PhD – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Kultúra etikiet sa na Slovensku ešte hľadá. Slovenské vinárstva sú mladé, preto práve v tejto dobe si zakladajú svoju tradíciu. Pri dizajne sa prejavuje stretnutie tradície s inováciou, tak ako pri víne všeobecne. Víno je prírodný produkt, ale na zvýšenie jeho kvality nám pomáhajú moderné technológie. Ich cieľom je vygenerovať z hrozna do vína čo najviac slnka, buketu, chuťových zážitkov a inšpirácií.

Prílohy:

Fotografie z odbornej degustácie vín Formát ZIP (6720 KB)
Fotografie zo slávnostného odovzdávania cien Formát ZIP (8430 KB)
Katalóg vín Formát PDF (1784KB)