Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Výsledky z 1. ROČNÍKA SÚŤAŽE SLOVENSKÝCH SYROV – SYROVÝ VALIBUK 2012

aktualizované dňa 11.6.2021
CASEUM VALIBUK
Surové mlieko vyrábané na Slovensku je známe svojou vysokou hodnotou bielkovín, ktorá je potrebná na výrobu kvalitných syrov. Preto sa pracovníci Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky rozhodli zorganizovať 1. ROČNÍK SÚŤAŽE SLOVENSKÝCH SYROV – SYROVÝ VALIBUK 2012 na zviditeľnenie slovenských syrov a ich výrobcov. Na vyhlásenú súťaž zareagovali výrobcovia pozitívne. 22 výrobcov do nej prihlásilo celkovo 98 syrov. Súťaže sa zúčastnila celá škála syrov, ako sú parenice, korbáčiky, bryndza, čerstvé syry, ako aj vysoko kvalitné tvrdé syry, ochutené syry a syry zrejúce.

Vzhľad, konzistenciu, chuť a vôňu 98 syrov v 19 kategóriách anonymne hodnotilo 13 nezávislých odborníkov.


Víťazi jednotlivých kategórií :

Výrobca

poradie víťazov

Výrobok

Hydináreň Zámostie s.r.o.

1

Ovčí syr hrudkový

Poľnohospodárske družstvo Liptovské Revúce

1

Ovčie lahôdky - ovčí hrudkový syr údený

Poľnohospodárske družstvo VÝCHODNÁ

1

Bryndza plnotučná

AGFROFARMA, spol s.r.o.

1

Ovčia bryndza

Levické mliekárne a.s.

1

Čerstvý syr NATUR

Levické mliekárne a.s.

1

Provensal syr

Jozef Zvara, SHR

1

Parenica čerstvá

Jozef Zvara, SHR

1

Parenica údená

AGFROFARMA, spol s.r.o.

1

Gazdovské korbáčiky neúdené

AGFROFARMA, spol s.r.o.

1

Gazdovské korbáčiky údené

AGFROFARMA, spol s.r.o.

1

Gazdovská parenička údená

MILK-Agro , spol. s.r.o.

1

Volovec

KOLIBA a.s.

1

Eidam údený syr

Syráreň BEL Slovensko a.s.

1

Rodinka - roztierateľný tavený syr

AGFROFARMA, spol s.r.o.

1

Vršatec

Bryndziareň a syráreň, s.r.o.

1

Gorovec

Levícke mliekárne a.s.

1

Zlatá Niva

Tatranská mliekareň a.s.

1

Encián

Syráreň BEL Slovensko a.s.

1

Mini Babybel - polomäkký syr

MILSY a.s.

2

Bánovecká parenica údená

Liptovská mliekareň,  a.s.

2

Vrchár

 

Pozn.:
V dvoch kategóriách, kde bol minimálny bodový rozdiel, boli ocenené druhé miesta, ktoré nie sú farebne zvýraznené.

 

Viacnásobnými víťazmi z 19 kategórií syrov boli títo výrobcovia:
• Päť víťazstiev získali syry z Agrofarmy, spol. s.r.o., Červený Kameň
• Tri víťazstvá získali syry z Levickej mliekarne a.s., Levice
• Dve víťazstvá získali syry Jozefa Zvaru, Detva


VICTORIA VINUM SUPERBUM ET CASEUM VALIBUK  víťazstvo vína Superbum a syrového Valibuka

Víťazné syry boli zaradené do spoločnej súťaže vín VINUM SUPERBUM a syrov SYROVÝ VALIBUK, v ktorej sa posudzovalo, ako harmonizujú chuťové vlastnosti víťazných vín a syrov. Slovenské tvrdé syry a syry s plesňou vytvorili s víťaznými vínami slovenských vinárov nevšedný gurmánsky zážitok.

 

 

Vyhlásenie víťazov a ocenení Syrový Valibuk 2012

 sa bude konať dňa 27. 4. 2012 o 14:00 v Nitre v Galérii MLYNY a.s. a bude spojené s prezentáciou víťazných syrov a výrobcov. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky pripravuje aj katalóg syrov a výrobcov, ktorí sa zúčastnili na 1. ROČNÍKU SÚŤAŽE SLOVENSKÝCH SYROV – SY-ROVÝ VALIBUK 2012.