Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Oznámenie o nevyhovujúcom výsledku vyšetrenia diviaka

aktualizované dňa 11.6.2021

  


V rámci Rádiohygienickej kontroly poľnohospodárskych surovín, polotovarov a produktov bola dňa 31.03.2019 odobratá vzorka diviaka z lokality Klokočov-Klin spadajúcej pod PZ Klokočov v okrese Čadca.

Vzorka nevyhovela pre presiahnutie maximálnej prípustnej úrovne 137Cs, nameraná hodnota bola stanovená na úroveň 682,3 (limit - 600 Bq/Kg stanovený v NARIADENÍ RADY (ES) č.733/2008 o podmienkach, ktorými sa riadi dovoz poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z tretích krajín po havárii v jadrovej elektrárni v Černobyle.

Príslušná regionálna veterinárna a potravinová správa nariaďuje Poľovnému združeniu Klokočov aby informovalo svojich členov o nevyhovujúcom výsledku vyšetrenia. Táto lokalita bude v rámci programu rádiohygienickej kontroly aj naďalej monitorovaná.