Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia o laboratórnej metóde na stanovenie podielu ovčieho a kravského syra

aktualizované dňa 11.6.2021

Metóda, ktorá bola zverejnená vo Vestníku MP SR čiastka 9 zo dňa 18. Mája 2009 bola akreditovaná Slovenskou národnou akreditačnou službou.

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom. Akreditácia, aj preto, že sa vykonáva nezávisle a nestranne, sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu, čo je dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery. Akreditácia je nástroj najvyššej garancie dôveryhodnosti.

 

Dôkaz o tom, že metóda bola akreditovaná svedčia priložené dokumnety:

Osvedčenie o akreditácii č. S-117, Dodatok č. 1/09 k osvedčeniu o akreditácii, príloha zo dňa 6.7.2009 k osvedčeniu o akreditácii. Metóda je súčasťou prílohy pod číslom 272. formát PDF - modifikované 10.6.2010