Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia z bilaterálneho stretnutia medzi ÚR ŠVPS SR a hlavným inšpektorom Generálnej administratívy colnej správy ČĽR zo dňa 7. júna 2019

aktualizované dňa 11.6.2021

  

Dňa 7. júna 2019 sa v meste Ningbo zúčastnil ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR p. Jozef Bíreš spolu s delegáciou hlavného programu podujatia ‘Fourth China-CEEC Dialogue on Customs, Inspection and Quarantine Cooperation’ organizovanom Generálnou administratívou colnej správy ČĽR (General administration of customs of PRC – GACC), ktoré prebiehalo medzi 6. a 8. Júnom 2019.

Ďalej v rovnaký deň absolvoval bilaterálne stretnutie s hlavným inšpektorom a generálnym riaditeľom odboru inšpekcie komodít GACC p. Sun Wenkangom s cieľom prediskutovať aktuálne témy certifikácie slovenských potravín v Číne a na záver stretnutia spoločne podpísali memorandum o porozumení o zdravotnom certifikáte učenom pre vývoz tapíra juhoamerického z SR do ČĽR.

Počas bilaterálneho stretnutia bolo prediskutovaných šesť bodov:
 
  1. certifikácia bravčového mäsa (momentálne prebieha vyhodnotenie už správne odovzdaných dotazníkov v čínskom a anglickom jazyku, tento druh mäsa by mal byť vyhodnotený ako prvý);
  2. certifikácia baranieho mäsa (takisto prebieha vyhodnocovania dotazníkov);
  3. BSE (vyhodnocovanie dotazníkov);
  4. vtáčia chrípka (dotazník bol vyhodnotený, ŠVPS SR poslala pozývací list a očakáva sa CN technická misia na SK medzi 28. júlom a 7. augustom 2019);
  5. Export čmeliakov – CN strana uviedla, že bude predĺžená licencia firme Koppert a rovnako tak sa uskutoční CN technická misa na SK, v oboch prípadoch bez časovej špecifikácie;
  6. podpis MoU o vývoze tapíra juhoamerického.
Pozn.: na stretnutí sa už neotvárala problematika mlieka, GACC už schválilo (na základe podpísaného protokolu o vývoze mlieka do CN) SK zdravotný certifikát pre vývoz mlieka a momentálne ŠVPS SR pripravuje vzorové kópie uvedeného certifikátu a zoznam pečatí ŠVPS SR. Tieto materiály budú následne zverejnené na webovom sídle GACC.

Stanislav Mištík, ED ZÚ SR v Pekingu