Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Likvidácia uhynutých zvierat v súvislosti s povodňovou situáciou

aktualizované dňa 11.6.2021

Likvidáciu tiel uhynutých zvierat je potrebné čo najskôr zabezpečiť prostredníctvom kafilerického zariadenia, ktoré je pripravené rýchlo a promptne reagovať na vzniknutú situáciu. Komerčné chovy majú na zabezpečenie týchto činností zmluvne dohodnutú spoluprácu s prevádzkovateľom kafilérie.

Likvidáciu uhynutých zvierat z malých, domácich chovov by mala prostredníctvom kafilerického zariadenia dohodnúť a zabezpečiť obec.

V prípadoch keď do obce nie je možný prístup techniky na odvoz tiel uhynutých zvierat, by mala predovšetkým obec alebo jednotlivý chovatelia kontaktovať príslušnú Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá každý prípad posúdi individuálne a následne stanoví akým spôsobom bude vykonaná likvidácia živočíšneho odpadu.