Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia ohľadne výskytu prípadu slintačky a krívačky vo Veľkej Británii

aktualizované dňa 11.6.2021

 

Dňa 04. augusta 2007 bol v Južnom Anglicku (Surrey) potvrdený prípad slintačky a krívačky u výkrmových teliat. Okolo ohniska nákazy bolo okamžite vymedzené ochranné pásmo o polomere 3 km a tiež aj pásmo dohľadu o polomere 10 km. Od 4.augusta (vrátane) uplatňuje Veľká Británia zákaz vývozu živých zvierat, mäsa, mäsových výrobkov, mlieka a mliečnych výrobkov a ostatných surovín z vnímavých druhov zvierat.
        Slintačka a krívačka (SLAK) je vírusová, extrémne kontagiózna choroba párnokopytníkov, prejavujúca sa charakteristickými aftami a eróziami na sliznici tráviaceho systému, končatinách a mliečnej žľaze. Postihuje hovädzí dobytok, ovce, svine a divo žijúce prežúvavce.

 

Človek je na infekciu vírusom SLAK málo citlivý.


        SLAK je z hľadiska epizootologického a ekonomického jednou z najvýznamnejších nákaz. Ekonomické straty sú spôsobené dlhodobým poklesom úžitkovosti zvierat prejavujúce sa zníženou produkciou mlieka (viac než 25%), mastitídami, stratou hmotnosti, nutným zabitím zvierat, potratmi a poruchami plodnosti. Ďalšie ekonomické straty vyplývajú z uplatňovania náročných proti nákazových opatrení, zvýšenými nákladmi na dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu a ďalšie náklady spojené s činnosťami v ohnisku nákazy.


        Pri prenose vírusu sa uplatňuje vysoká virulencia a kontagiozita vírusu. Ochorenie sa šíri najmä prostredníctvom infikovaných živých vnímavých zvierat. Významnú úlohu v prenose hrá taktiež nepriamy prenos živými alebo neživými vektormi. Neživými vektormi môžu byť kontaminované predmety v maštali, krmivo, hnoj, podstielka, veterinárne nástroje, odpadové vody z mäsopriemyslu, mliekarní, alebo tiež aj kuchynské odpady z prevádzok kde sa spracovávajú infikované zvieratá. Mimoriadne riziko predstavuje čerstvé mäso a tepelné neošetrené produkty z infikovaných zvierat (mlieko, krv, kosti, paznechty, koža, rohy a pod.)
        Zo živých vektorov prichádzajú do úvahy všetky druhy zvierat, ktoré sa nachádzajú v ohnisku nákazy napríklad potkany, myši, hydina, psy, mačky, vrátane hmyzu a vtáctva ktoré sú  pasívnymi prenášačmi.
Človek prenáša vírus pasívne na šatách, obuvi, rukách a iných predmetoch.

 

Slovenská republika za posledné 4 mesiace nedoviezla z Veľkej Británie žiadne vnímavé zvieratá. V záujme zabránenia zavlečenia SLAK-u do Slovenskej republiky, žiadame aby občania Slovenskej republiky vracajúci sa z Veľkej Británie nedovážali tepelné neupravované výrobky z vyššie uvedených druhov vnímavých zvierat.