Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Upozornenie pre výrobcov a/alebo predajcov burčiaku

aktualizované dňa 11.6.2021

  

Subjekty, ktoré vyrábajú a/alebo predávajú burčiak sú povinné riadiť sa vzťahujúcou sa platnou legislatívou, a tou je zákon NR SR č. 313/2019 o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov. Podľa tohto zákona sa subjekty vyrábajúce a/alebo predávajúce víno a vinárske produkty (napr. aj burčiak) musia registrovať na ÚKSUP a nie na RVPS.

UKSUP, Odbor vinohradníctva a vinárstva, Matúškova 21, 833 16 Bratislava, vedúca odboru Ing. Ivana Benkovičová, tel.02/ 59880227, 252 mail ivana.benkovicova@uksup.sk. Tlačivá na registráciu sú zverejnené aj na webe Uksup - u http://www.uksup.sk/ovv-ziadosti-a-tlaciva/

Zároveň touto cestou upozorňujeme výrobcov a/alebo predajcov burčiaku, že burčiak nie je možné vyrábať a predávať ako „malé množstvá“ alebo „predaj z dvora“ , nakoľko Nariadenie vlády SR č. 360/2011, ktorým sa ustanovujú hygienické požiadavky na priamy predaj a dodávanie malého množstva prvotných produktov rastlinného a živočíšneho pôvodu a dodávanie mlieka mliečnych výrobkov konečnému spotrebiteľovi a iným maloobchodným prevádzkarňam v platnom znení, nepovoľuje v tomto režime výrobu a predaj žiadnych alkoholických nápojov, vrátane burčiaku.