Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Laboratórne potvrdený bluetongue u hovädzieho dobytka z Francúzska

aktualizované dňa 11.6.2021

 

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v súvislosti s dovozom hovädzieho dobytka z Francúzska a s následným zistením bluetongue oznamuje nasledujúce skutočnosti:

 

  • Dňa 2.8.2008 bolo privezených 99 ks pripustených a vysokoteľných jalovíc z Francúzska.

  • Následne dňa 9.8.2008 boli dovezené ďalšie jalovice v počte 33 ks. Všetkých 132 ks zvierat bolo po dovoze umiestnených do izolácie.

  • Dňa 1.9.2008 bola v karanténe odobratá krv od trinástich vysokoteľných jalovíc na laboratórne vyšetrenie pred presunom na farmu. U piatich zvierat bol ELISA aj PCR metódou potvrdený bluetongue. Následne boli u pozitívnych zvierat vykonané opakované vyšetrenia ELISA aj PCR metódou, pričom sa opätovne u nich potvrdil bluetongue. Okamžite boli vydané veterinárne opatrenia vrátane opakovaného ošetrenia zvierat v karanténe repelentnými prípravkami a ustajňovacích priestorov insekticídnymi prostriedkami. Dňa 10.9.2008 bol vykonaný odber krvi od všetkých dovezených zvierat z Francúzska. Okrem predchádzajúcich piatich zvierat bolo serologicky pozitívnych ďalších 19 ks a virologicky pozitívnych ďalších 5 ks zvierat. Ďalej bolo potvrdené, že sa jedná o bluetongue vírus serotypu 8.

  • Následne bola dňa 13. 9. 2008 pracovníkmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy, Krajskej veterinárnej a potravinovej správy a Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy vykonaná kontrola karantény a farmy, na ktorú zvieratá smerovali.

  • Dňa 17. 9. 2008 bol vykonaný odber krvi od zvierat pôvodne chovaných na farme na serologické vyšetrenie bluetongue na zistenie 2% prevalencie pri 95% istote (137 vzoriek). Všetky vyšetrené vzorky boli serologicky negatívne na bluetongue. Berúc do úvahy toto zistenie Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky je toho názoru, že pôvodca ochorenia bol dovezený so zvieratami z Francúzska.

  • Dňa 19.9.2008 Národné centrum pre tlmenie chorôb Štátnej veterinárnej a potravinovej správe nariadilo usmrtenie piatich infikovaných zvierat, ktoré boli na vírus pozitívne (PCR) a zároveň serologicky negatívne (ELISA), a nariadilo núdzovú vakcináciu všetkých vnímavých zvierat v karanténe a na farme, na ktorú zvieratá smerovali. Vakcinácia bola vykonaná schválenou inaktivovanou vakcínou v dňoch 26.9. a 29.9. 2008, spolu bolo zavakcinovaných 1 052 kusov.

Pokiaľ ide o zvieratá v karanténe doteraz sa narodilo 13 teliat, pričom u dvoch bol PCR metódou potvrdený bluetongue. Telatá pochádzali od pozitívnych matiek, po oznámení výsledku boli okamžite usmrtené.

 

V súčasnej dobe prebieha intenzívny monitoring chovov v trojkilometrovom pásme.