Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia pre dodávateľov ovocia a zeleniny v rámci programu „Školské ovocie“

aktualizované dňa 11.6.2021

 V zmysle Nariadenia vlády SR č.341/2009 z 19. augusta 2009 o poskytnutí pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách, § 3, ods.3 g) od 1.septembra 2009, ŠVPS SR vydáva doklad o evidencii v registri obchodníkov s ovocím a zeleninou pre záujemcov o zapojenie sa do programu „Školské ovocie“. Uvedený doklad sa vydáva na základe písomnej žiadosti záujemcu, ktorá môže byť doručená osobne, poštou na adresu ŠVPS SR, faxom na číslo 02 602 57 450, alebo e-mailom na jednu z adries: vranka@svps.sk, senkeryova@svps.sk alebo baricicova@svps.sk

 

Doklad o evidencii v registri obchodníkov s ovocím a zeleninou ( v zmysle Nariadenia komisie č. 1580/2007 v znení neskorších predpisov) sa vydáva obchodníkom, ktorí podliehajú kontrole zhody s obchodnými normami.

 

Záujemcovia o zapojenie sa do programu „Školské ovocie“, ktorí nie sú evidovaní v registri obchodníkov s ovocím a zeleninou, musia svoju činnosť ohlásiť na miestne príslušnej RVPS, ktorá zabezpečí kontrolu prevádzky autorizovaným inšpektorom RVPS.