Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Verejné pripomienkovanie štúdie uskutočniteľnosti „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“

aktualizované dňa 11.6.2021

  

Štátna veterinárna a potravinová správa SR sprístupňuje na verejné pripomienkovanie štúdiu uskutočniteľnosti „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR“, aby sa k tomuto dokumentu mohli vyjadriť všetky odborné organizácie i ostatné subjekty, ktoré sa venujú informatizácii a digitalizácii systémov verejnej správy, prípadne sa ich to nejako týka.

Štúdia uskutočniteľnosti „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR" posudzuje vybudovanie komplexného projektu pre manažment údajov, ktorý zabezpečí konsolidáciu a systematizáciu údajov a to nielen vytvorením centrálneho údajového skladu ŠVPS SR, vytvorením číselníkov, odstránením multiplicít, ale zároveň vytvorením nástrojov, ktoré umožnia udržať nastavenú kvalitu údajov (Špecifický cieľ OP II 7.7). Časť z údajov bude vo forme registrov sprístupnená odbornej i laickej verejnosti. Sprístupnenie bude vo forme rozhraní a vybrané z nich budú publikované vo forme datasetov aj ako open data (Špecifický cieľ OP II 7.5).

Dôvodom realizácie projektu je, aby údaje, ktoré spravuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR, boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. Znamená to, že budú aplikované jasné pravidlá a metodiky pre používanie údajov; riadenie údajov a samotnú správu údajov.

Každá z týchto oblastí je v cieľovom stave namodelovaná v príslušnej vrstve architektúry (dátová architektúra, aplikačná architektúra, biznis architektúra). Jednotlivé pravidlá a metodiky sú aplikované aj na definície jednotlivých dátových prvkov, ich použitie, spôsob zdieľania a využívania údajov.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti „Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR" zasielajte do 10. októbra 2019 prostredníctvom nižšie sprístupneného formulára na adresu opii@svps.sk.

Dokumenty

  • Štúdia uskutočniteľnosti Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát PDF(veľkosť 1148kB)
  • Prílohy štúdie uskutočniteľnosti Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát PDF(veľkosť 87kB)
  • Dátová štruktúra Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát XLSX (veľkosť 533kB)
  • CBA Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát XLSX (veľkosť 507kB)
  • Formulár na pripomienkovanie ŠU Manažment údajov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR formát XLSX (veľkosť 13kB)