Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia ohľadne rozhodnutia komisie č. 2007/554/ES zo dňa 9.8.2007

aktualizované dňa 11.6.2021

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky v súvislosti s výskytom slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len „Spojené kráľovstvo”) informuje, že Európska komisia dňa 9. augusta 2007 prijala

 

 rozhodnutie Komisie č. 2007/554/ES o dočasných ochranných opatreniach týkajúcich sa slintačky a krívačky v Spojenom kráľovstve.

 

        Berúc do úvahy ustanovenie tohto rozhodnutia Komisie a v záujme zníženia rizika rozšírenia ochorenia slintačky a krívačky prostredníctvom výrobkov živočíšneho pôvodu prepravovaných v osobných batožinách cestujúcich z Veľkej Británie, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňuje cestujúcich, aby nedovážali výrobky živočíšneho pôvodu z hovädzieho dobytka, oviec, kôz, ošípaných a iných párnokopytníkov (napríklad mäso, mäsové výrobky, mlieko a mliečne výrobky určené aj neurčené na ľudskú spotrebu, kože a kožky a podobne) do Slovenskej republiky z Veľkej Británie.

 

Vyššie uvedené rozhodnutie komisie č. 2007/554/ES môžete nájsť na webovej adrese:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sk/oj/2007/l_210/l_21020070810sk00360047.pdf

 

V prípade vstupu z Veľkej Británie do Slovenskej republiky cez letiská v Slovenskej republike je možné takéto výrobky odovzdať do kontajnerov určených na likvidáciu takéhoto odpadu.