Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Informácia z rýchleho výstražného systému pre potraviny

aktualizované dňa 11.6.2021

 

     

Na základe nedodržiavania hygienických požiadaviek uvedených v Nariadení (ES) č. 853/2004 rozhodol Ústredný veterinárny inšpektorát Poľskej republiky o vyškrtnutí zo zoznamu schválených prevádzok spoločnosti:

  • FHU VIGA, Dojutrow 1E, 62-814 Poľsko, schvaľovacie číslo: PL 30071502 WE s platnosťou od 7.3.2011,

  • Firma Handlowo Produkcyjna OVOMAR Marcin Kubik, Dojutrow 1E, 62-814 Poľsko, schvaľovacie číslo: PL 30071503 WE s platnosťou od 19.10.2011.


        Napriek tejto skutočnosti spoločnosti vyrábali naďalej sušené vajcia, sušený vaječný bielok, sušený vaječný žĺtok, pekársku zmes ako surovinu do výroby nelegálne, neoprávnene používali schvaľovacie čísla pri súčasnej zmene názvu spoločnosti. Neschválenú a tým aj nelegálnu výrobu sušených vajec neznámeho pôvodu ponúkali na predaj aj pod názvom spoločnosti VIGA G. Jagiello i S. Sadej Spólka Jawna, ul. Dluga 56, 37-400 Nisko, Poľsko.
        Sušené vajcia boli väčšinou dodávané priamo bez skladovania výrobcom v Slovenskej republike prostredníctvom firmy CAPEX s. r. o, Košice, Nesporova 22. Tento distribútor nemá správnu vysledovateľnosť, nevedel vydokladovať komu akú výrobnú dávku a v akom množstve dodal (porušenie platnej legislatívy vo vysledovateľnosti suroviny), preto inšpektori úradnej kontroly potravín kontrolujú všetkých prevádzkovateľov potravinárskych podnikov používajúcich pri výrobe sušené vajcia, sušený vaječný bielok, sušený vaječný žĺtok a pekársku zmes ako surovinu do výroby.
        Nakoľko sa jedná o porušenie platnej legislatívy, distribúciu sušených vajec z nelegálnej výroby neznámeho pôvodu a o podvod pri neoprávnenom používaní registračného čísla, inšpektori zakazujú používanie suroviny, vydávajú príkaz na jej likvidáciu rovnako ako aj na likvidáciu výrobkov na sklade vyrobených z uvedenej suroviny.
        Zároveň inšpektori úradnej kontroly potravín informujú prevádzkovateľov potravinárskych podnikov na povinnosť oznamovania zásielok surovín živočíšneho pôvodu z iných členských krajín v prípade, ak sú miestom určenia a o uvážlivom výbere svojich dodávateľov.