Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Konferencia - Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína

aktualizované dňa 11.6.2021

V dňoch 9.-10.3.2010 sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre konferencia „Zmeny vo vinárskej legislatíve, nové označovanie a pohľady na regionálnu kvalitu vína“. Podujatie organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Stredná odborná vinársko-ovocinárska škola v Modre pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva SR. Pripravený je bohatý odborný program s prednáškami domácich i zahraničných renomovaných odborníkov, zástupcov štátnych kontrolných orgánov na rôzne aktuálne témy. Stretnutie je určené širokému spektru slovenských vinohradníkov, výrobcov, dovozcov a predajcov vína i laickej verejnosti.


Obsahom konferencie bude označovanie vína a vinárskych produktov, konkurencieschopnosť slovenských vín na našom trhu, vyhodnotenie kontrolných zistení za rok 2009.

Cieľom organizátorov je pomoc pri riešení nejasností praktickej aplikácie náročných zmien súvisiacich s novou európskou a národnou legislatívou, podpora a propagácia malých pestovateľov hrozna a výrobcov vína . Svoje názory, pripomienky či problémy môžu účastníci vyjadriť tiež počas vinárskeho fóra ako aj pri neformálnych osobných stretnutiach.

Súčasťou II. ročníka Konferencie je aj 2. ročník súťažnej prehliadky slovenských vín „VINUM SUPERBUM 2010“, ktorej slávnostné vyhodnotenie je tiež súčasťou programu. Výsledky môžu byť o to zaujímavejšie, že ročník 2009 bol podľa znalcov výnimočný... O veľkom záujme svedčí aj viac ako 600 prihlásených vzoriek.

Zaujímavosťou je opäť zaradenie netradičnej súťažnej kategórie – výtvarné stvárnenie etikety ako neoddeliteľná súčasť celkovej kvality vína.