Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Cezhraničná spolupráca medzi SZPI Brno aŠVPS SR Bratislava - konferencia pri príležitosti ukončenia projektu „POSILNENIE SPOLUPRÁCE A ROZVOJ SIETÍ MEDZI PRIHRANIČNÝMI REGIÓNMI ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN“

aktualizované dňa 11.6.2021

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uskutočnila dňa 30. júna 2009 v Brne
HOTEL SANTON, SALONEK ŠPILBERK
konferenciu pri príležitosti ukončenia projektu

„POSILNENIE SPOLUPRÁCE A ROZVOJ SIETÍ MEDZI PRIHRANIČNÝMI REGIÓNMI ČESKEJ REPUBLIKY A SLOVENSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ÚRADNEJ KONTROLY POTRAVÍN“
 

v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce  Slovenská republika - Česká republika 2007-2013.

 

EU

EURÓPSKA ÚNIA

EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA


Motto: „Spoločne bez hraníc“

 

 

PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE


Vedúci partner projektu je Státní zemědělská a potravinářská inspekce a hlavným cezhraničným partnerom je Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky.

Projekt bol vybratý v rámci operačného programu spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

 

Prílohy


9:30 hod Registrace účastníků

10:00 hod Přivítání účastníků

Úvodní proslovy

10:10 hod Ing. Martin Klanica, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká republika

10:20 hod MVDr. Miroslav Ondriáš, riaditeľ sekcie hygieny a úradnej kontroly potravín, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

Informace o realizaci projektu

10:30 hod Ing. Ján Štulc, vedúci odboru potravín a surovín rastlinného pôvodu, Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky

10:45 hod Ing. BSc. Jiří Sochor, Ph.D., referát mezinárodní spolupráce, ústřední inspektorát, Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Zhodnocení projektu za jednotlivé účastníky

11:00 hod MVDr. Gabriela Franková, krajská inšpektorka úradnej kontroly potravín pre rastlinné komodity KVPS v Žiline

11:20 hod RNDr. Jindřich Smička, ředitel inspektorátu Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Olomouci

11:40 hod MVDr. Oľga Reháková, riaditeľka RVPS Trenčín

12:00 hod Přestávka na oběd

13:00 hod Ing. Vít Obenrauch, vedoucí odboru kontroly, inspektorát Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně

13:20 hod MVDr. Alojz Žúrek, riaditeľ RVPS Senica nad Myjavou

Oficiální zakončení projektu

13:40 hod MVDr. Miroslav Ondriáš, ředitel sekce hygieny a úřední kontroly potravín, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky

13:50 hod Ing. Martin Klanica, ředitel odboru kontroly, laboratoří a certifikace, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Česká republika

14:00 hod Závěr konference