Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Čínska delegácia overuje kvalitu slovenského mlieka a výrobkov

aktualizované dňa 11.6.2021

Slovenskí producenti mlieka sa usilujú o dovoz do Číny


V dňoch 26. – 30. novembra 2018 je na Slovensku na pracovnej ceste skupina veterinárnych odborníkov Generálnej administratívy colnej správy Čínskej ľudovej republiky - General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC).

Misiu financuje Slovenský mliekarenský zväz, čím po vyše štyroch rokoch finišuje ich úsilie expandovať na čínsky trh. Od januára 2013 je totiž uzákonená potreba bilaterálnej dohody medzi Čínou a exportnou krajinou k povoleniu vývozu mliečnych produktov, pričom Slovensko o túto možnosť požiadalo ešte v roku 2014. Misiu na Slovensku sprevádzajú zástupcovia Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a predstavitelia ekonomickej diplomacie Zastupiteľského úradu SR v Pekingu, ktorí zabezpečujú komunikáciu s politickými a hospodárskymi autoritami Čínskej ľudovej republiky.

Čínski veterinári navštívia pracoviská Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v Dolnom Kubíne, Poprade, Zvolene a Bratislave, aj producentov mlieka a mliečnych výrobkov, aby sa presvedčili o kvalite procesov a príslušných certifikátoch v praxi. Cieľom je príprava podkladov a expertného stanoviska k vyhodnoteniu slovenskej žiadosti o vývoz slovenského mlieka a mliečnych výrobkov do Čínskej ľudovej republiky.

Pre porovnanie - z okolitých krajín sa vo vývoze mlieka a mliečnych výrobkov za posledné roky najlepšie darí Poľsku s objemom obchodu približne 49 miliónov eur v roku 2017. V Českej republike sa príjmy z vývozu mliečnych produktov do Číny zvyšujú od roku 2015 a v roku 2017 dosiahli 1,76 milióna eur. Rakúsko malo stabilné príjmy z vývozu mliečnych produktov do Číny od roku 2012, v roku 2017 sa zvýšili na takmer 18 miliónov eur.

Medzi vyhľadávané produkty na čínskom trhu patrí a mlieko a mliečne produkty so špeciálnou bezlaktózovou úpravou. Ekonomický rast spolu s rastom životnej úrovne obyvateľstva prináša obľubu kvalitných výrobkov. Obrovský objem domáceho trhu zároveň predstavuje príležitosť aj pre menších, trendových alebo originálnych výrobcov.

Zahraniční producenti vstupujú na čínsky trh priamym zastúpením, alebo cez lokálnych partnerských predajcov, ktorí distribuujú produkty do veľkoobchodu, obchodných sietí, či cez platformy elektronického obchodu. V súčasnosti je Čína krajinou s najväčším počtom online používateľov vo svete.