Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Úradné laboratóriá

Referenčné laboratóriá

Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín

Pracoviská
 • Veterinárny a potravinový ústav
 • Jánoškova 1611/58
 • 026 01 Dolný Kubín
 • Veterinárny a potravinový ústav
 • Botanická 15
 • 842 52 Bratislava
 • Veterinárny a potravinový ústav
 • Hlinkova 1
 • 043 65 Košice
 • Veterinárny ústav
 • Pod Dráhami 918
 • 960 86 Zvolen

Národné referenčné laboratórium (NRL)

Referenčné laboratóriá
NRL Pracovisko
NRL pre Salmonely VPU Dolný Kubín
NRL pre Listeria monocytogenes VPU Dolný Kubín
NRL pre koagulázopozitívne stafylokoky, vrátane S.aureus VPU Dolný Kubín
NRL pre Escherichia coli vrátane verotoxín produkujúcich E.coli (VTEC) VPU Dolný Kubín
NRL pre Campylobacter VPU Bratislava
NRL pre parazity (najmä Trichinella, Echinococcus, Anisakis) VPU Dolný Kubín
NRL pre antimikrobiálnu rezistenciu VPU Dolný Kubín
NRL pre detekciu živočíšnych proteínov v krmivách VPU Košice
NRL pre prenosné spongioformné encefalopatie VU Zvolen
NRL pre rezíduá podľa Smernice Rady 92/23/ES z 29. apríla 1996, Prílohy I.,skupiny B2a)-antihelmintiká, B2b)-antikokcidiká B2b)-nitroimidazoly, A5 – Beta-agonisti, B2e) –nesteroidné protizápalové lieky, A6-niektoré zakázané látky VPU Košice, VPU Bratislava
NRL pre rezíduá podľa Smernice Rady 92/23/ES z 29. apríla 1996, Prílohy I., skupiny A1-stilbény, deriváty stilbénov a ich soli a estery, A3-steroidy a ich estery, A4- laktóny kyseliny rezorcylovej vrátane zeranolu, A6-kortikosteroidy a skupiny B2d) –sedatíva, B3d)-mykotoxíny, A2-tyreostatiká VPU Košice, VPU Bratislava
NRL pre rezíduá podľa Smernice Rady 92/23/ES z 29. apríla 1996, Prílohy I., skupiny B1 – antibakteriálne látky vrátane sulfónamidov, chinolónov, B2f – ostatné farmakologicky aktívne látky, B3e – farbivá, A6 – metabolity nitrofuránov, chloramfenikol VPU Dolný Kubín
NRL pre rezíduá pesticídov v cereáliách a krmivách VPU Bratislava
NRL pre rezíduá pesticídov v potravinách živočíšneho pôvodu a v komoditách s vysokým obsahom tuku VPU Bratislava
NRL pre rezíduá pesticídov v ovocí a zelenine VPU Bratislava
NRL pre rezíduá pesticídov pre metódy na jednotlivé rezíduá VPU Bratislava
NRL pre halogénne perzistentné organické polutanty (POPs) v potravinách a krmivách VPU Košice
NRL pre kovy a dusíkaté zlúčeniny v potravinách a krmivách VPU Košice
NRL pre procesné kontaminanty VPU Dolný Kubín, VPU Bratislava
NRL pre mykotoxíny a rastlinné toxíny v potravinách a krmivách VPU Košice
NRL pre vírusy prenášané potravinovým reťazcom VPU Dolný Kubín
NRL pre geneticky modifikované organizmy (Validation methods (Reg. 1981/2006)) VPU Dolný Kubín
NRL pre geneticky modifikované organizmy (Control laboratories) VPU Dolný Kubín
NRL pre monitoring obsahu cudzej vody v hydinovom mäse VPU Bratislava
NRL pre klasický mor ošípaných VU Zvolen
NRL pre africký mor koní a katarálnu horúčku oviec VU Zvolen
NRL pre aviárnu influenzu a pre pseudomor hydiny VU Zvolen
NRL pre choroby rýb a kôrovcov VPU Dolný Kubín
NRL pre monitorovanie efektívnosti vakcinácie proti besnote VU Zvolen
NRL pre africký mor ošípaných VU Zvolen
NRL pre slintačku a krívačku VU Zvolen
NRL pre brucelózu VU Zvolen
NRL pre choroby koní okrem moru koní VU Zvolen
NRL pre besnotu VU Zvolen
NRL pre tuberkulózy, paratuberkulózy a iných mykobakterióz VPU Bratislava
NRL pre zdravie včiel VPU Dolný Kubín
NRL pre nodulárnu dermatitídu dobytka a kiahne oviec a kôz VU Zvolen
NRL pre mor malých prežúvavcov VU Zvolen