Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ďalší nález nelegálnej skládky zbytkov jatočných zvierat (vedľajšie živočíšne produkty) v pohraničnej oblasti s Poľskom

aktualizované dňa 11.6.2021
Dňa 4.02.2021 bola na RVPS Dolný Kubín ohlásená nelegálna skládka vedľajšieho živočíšneho produktu (zbytkov jatočných tiel zvierat) vedľa cestnej komunikácie za obcou Bobrov. RVPS Dolný Kubín vykonala v spolupráci s obvodným oddelením Policajného zboru šetrenie na mieste. Bolo zistené že odpad je zabalený v 6 veľkokapacitných vreciach. Odpad pochádzal zo zvierat /ovce, kone, kozy/, čo poukazuje, že odpad pochádza pravdepodobne z Poľska, nakoľko v súčasnosti zabíjanie koní sa na slovenských bitúnkoch nerealizuje. Dňa 5.02.2021 bol živočíšny odpad odvezený do VAS s.r.o. Mojšova Lúčka za účelom neškodného odstránenia.

Pri veterinárnej kontrole v kafilérií sa potvrdili zbytky uvedených druhov zvierat. Zároveň pri úradnej kontrole sa našla ušná značka , ktorá sa používa pre označenie jahniat ako dočasná. Celková hmotnosť nelegálnej skládky jatočných tiel predstavovala 4 600 kg. Vzhľadom na opakujúcu sa situáciu v nelegálnych skládkach vedľajšieho živočíšneho odpadu v blízkosti hraníc s Poľskom, ŠVPS SR upovedomí kompetentnú autoritu v Poľsku o súčinnosť pri riešení danej situácie.