Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Webová aplikácia www.predajdiviny.sk je spustená

aktualizované dňa 11.6.2021
Dňom 7.8.2020 bola spustená aplikácia pre uľahčenie predaja diviny, ktorú nájdete na webovej stránke www.predajdiviny.sk. ( vytvorená Slovenskou poľovníckou komorou)

Do aplikácie sa môžu prihlásiť
1. predávajúci - užívateľ poľovného revíru
2. kupujúci - len pre notifikácie
3. výkupca - spracovávateľ - len pre notifikácie

Do aplikácie v krátkom čase pribudnú napr. recepty pre prípravu diviny, video inštruktáže ako ulovenú zver odrať, ako ju vykostiť a podobne.

V prípade otázok je možné využiť mailovú komunikáciu predajdiviny@polovnictvo.sk

Čo by ste mali vedieť o predaji malých množstiev

Čo by ste mali vedieť o predaji malých množstiev voľne žijúcej zveri a zveriny z nej?  Podľa § 8 ods. 1 a § 9 ods. 1 a 2 nariadenia vlády č. 359/2011 malé množstvá: · musia pochádzať z vlastného chovu prvovýrobcu, ktorý je na vykonávanie činností ustanovených týmto nariadením vlády zaregistrovaný; ak ide o malé množstvá voľne žijúcej zveri a zveriny z nej, musia pochádzať z poľovného revíru užívateľa poľovného revíru, ktorý je na túto činnosť zaregistrovaný, · možno dodávať len priamo konečnému spotrebiteľovi alebo miestnym maloobchodným prevádzkarniam.... formát PDF(veľkosť 607kB)