Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Stanoviská, tlačové správy

aktualizované dňa 27.10.2022

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

 • 18.03.2013 Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o. si Vás dovoľujú pozvať na 5. ročník celoslovenskej súťaže vín VINUM SUPERBUM 2013, ktorá sa koná dňa 16.5. 2013 pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc. ... Prihláška formát PDF(veľkosť 229kB) , Štatút formát PDF(veľkosť 367kB)

Rok 2012

 • 04.04.2012 Štátna veterinárna a potravinová správa SR si Vás dovoľuje pozvať na 1. ročník súťažnej prehliadky slovenských syrov SYROVÝ VALIBUK 2012, konanej v dňoch 27. - 28. 4. 2012 v priestoroch nákupno-obchodného centra Galérie MLYNY v Nitre ... formát PDF(veľkosť 88kB)
 • 13.03.2012 Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje 4. ročník súťažnej prehliadky slovenských a zahraničných vín VINUM SUPERBUM 2012, konanej v dňoch 27. - 28. 4. 2012 v priestoroch nákupno-obchodného centra Galérie MLYNY v Nitre. ... formát PDF(veľkosť 156kB), prihláška  formát PDF(veľkosť 679kB) , štatút formát PDF(veľkosť 2,13MB)

Rok 2011

 • 22.12.2011 Prezentácie II. medzinárodného seminára k tlmeniu moru včelieho plodu konaného dňa 12. 12. 2011 v aule ŠVPS SR
 • 01.12.2011 Na webovej stránke národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA bola zverejnená „Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2010“, ktorá prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení a testov vykonaných v roku 2010 a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonózových infekcií. Na príprave správy sa podieľali autorské kolektívy ŠVPS SR, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, ÚVZ SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so všetkými RÚVZ v SR.
 • 26.10.2011 Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje dňa 02.11.2011 (v stredu) o 10.30 hod. v aule ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava, prezentáciu elektronickej aplikácie nahlasovania tovarov v zmysle zákona o potravinách 152/1995 Z. z. (§7) a v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 Z. z. (§32,33), podľa ktorých sú príjemcovia zásielok povinní od účinnosti citovaných zákonov t.j. od 1.11.2011 nahlasovať zásielky na príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy. Účasť podnikateľských subjektov na uvedenej prezentácii je potrebné vopred nahlásiť e-mailom na adresu SekretariatUr@svps.sk, do 31.10.2011 do 14.00 hod.
 • 22.09.2011 Oznámenie o začatí jesennej kampane 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
 • 06.06.2011 Dňa 5.6.2011 obdržala ŠVPS SR predbežnú informáciu prostredníctvom systému rýchlej výstrahy o zistení pravdepodobnej príčiny ochorení na EHEC v Nemecku.V tejto správe je uvedené, že nemecké úrady pre kontrolu potravín vykonali na základe epidemiologického prieskumu kontrolu závodu, ktorý sa zaoberá produkciou bio-klíčkov. Závod dodáva svoje produkty výhradne na trh v Nemecku. Preventívne bola produkcia zastavená, bolo nariadené stiahnutie všetkých produktov z trhu a úradná autorita odobrala vzorky na laboratórne vyšetrenia. Vzhľadom na uvedenú informáciu ŠVPS SR nariadila vykonať kontrolu na klíčkovú zeleninu v mieste určenia, vrátane obchodných sieti.
 • 26.05.2011 Podľa predbežných informácií zistených kompetentnými orgánmi v Hamburgu, nebezpečná baktéria EHEC bola detegovaná  v troch rôznych a jednej následnej vzorke uhoriek. Subdodávateľmi zásielok boli: - Pepino Bio Frunet S. L., Ctra. Algarrobo Km 2,5, 29750 Malaga, Španielsko - Hort o fruticola, Costa de Almeria s. l., Plaza Huerta de Europa No. 1, Correos 446, 04740 Roquetas de Mar Almeria, Španielsko - Turan Gastronomie-Service GmbH, "First Class Gastronomie", Hauffstraße 1, 22085 Hamburg, Nemecko EHEC (infekcia enterohemoragickými E. coli) - charakteristika     Klinický obraz zodpovedajúci infekcii EHEC, sú napr. hnačky (často krvavé) a kŕče v bruchu. Choroba môže byť komplikovaná hemolyticko-uremickým syndrómom, až zlyhaním obličiek. Najvnímavejšia skupina sú deti a starší ľudia. Ochorenie sa spája s nedovareným jedlom, kontaminovanou vodou, alebo kontaminovanou zeleninou. Výsledky následných analýz nemeckých kontrolných orgánov nepreukázali prítomnosť enteropatogénnej E. coli zodpovednej za vypuknutie epidémie v Nemecku.
 • 19.05.2011 Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe ŠVPS SR za rok 2010  formát PDF(veľkosť 235kB)
 • 04.05.2011 Výročná správa ŠVPS SR za rok 2010  formát PDF(veľkosť 5281kB)
 • 04.05.2011 Verejný odpočet sa bude konať 31. mája 2011 o 9.00 hod. na MPaRV SR miestnosť č. 506.
 • 03.05.2011 Odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže vín VINUM SUPERBUM 2011
 • 31.03.2011 Dňa 29.03.2011 sa v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR konal pracovný seminár o dioxínoch  format PDF(veľkosť 29kB) prezentácie zo seminára vo formate ZIP(veľkosť 19570kB)
 • 28.03.2011 Výsledky súťaže vín "VINUM SUPERBUM 2011
 • 24.03.2011 Usmernenie k zásielkam importovaných do EÚ z Japonska.
 • 22.03.2011 Sledovanie obsahu umelých a prírodných rádionuklidov v poľnohospodárskych surovinách, polotovaroch a produktoch vyrobených na Slovensku.
 • 18.03.2011 Oznámenie o začatí jarnej kampane 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
 • 01.03.2011 Prihláška vín do súťaze "VINUM SUPERBUM 2011"  format PDF(veľkosť 79kB) alebo  format RTF(veľkosť 37kB)
 • 01.03.2011 Štatút 3. ročníka súťažnej prehliadky slovenských vín "VINUM SUPERBUM 2011" ktorá sa bude konať dňa 1. apríla 2011 format PDF(veľkosť 197kB)

Rok 2010

Rok 2009