Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Stanoviská, tlačové správy

aktualizované dňa 21.2.2024
Výročné správy
Archív

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015

Rok 2014

Rok 2013

 • 18.03.2013 Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Tokajský inštitút vzdelávania a vedy, n.o. si Vás dovoľujú pozvať na 5. ročník celoslovenskej súťaže vín VINUM SUPERBUM 2013, ktorá sa koná dňa 16.5. 2013 pod záštitou ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - prof. Ing. Ľubomíra Jahnátka, CSc. ... Prihláška formát PDF(veľkosť 229kB) , Štatút formát PDF(veľkosť 367kB)

Rok 2012

 • 04.04.2012 Štátna veterinárna a potravinová správa SR si Vás dovoľuje pozvať na 1. ročník súťažnej prehliadky slovenských syrov SYROVÝ VALIBUK 2012, konanej v dňoch 27. - 28. 4. 2012 v priestoroch nákupno-obchodného centra Galérie MLYNY v Nitre ... formát PDF(veľkosť 88kB)
 • 13.03.2012 Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje 4. ročník súťažnej prehliadky slovenských a zahraničných vín VINUM SUPERBUM 2012, konanej v dňoch 27. - 28. 4. 2012 v priestoroch nákupno-obchodného centra Galérie MLYNY v Nitre. ... formát PDF(veľkosť 156kB), prihláška  formát PDF(veľkosť 679kB) , štatút formát PDF(veľkosť 2,13MB)

Rok 2011

 • 22.12.2011 Prezentácie II. medzinárodného seminára k tlmeniu moru včelieho plodu konaného dňa 12. 12. 2011 v aule ŠVPS SR
 • 01.12.2011 Na webovej stránke národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA bola zverejnená „Správa o zoonózach a pôvodcoch zoonóz v SR za rok 2010“, ktorá prezentuje súhrnné výsledky vyšetrení a testov vykonaných v roku 2010 a zhodnotenie národnej epidemiologickej situácie u ľudí a zvierat so zameraním na trendy a zdroje zoonózových infekcií. Na príprave správy sa podieľali autorské kolektívy ŠVPS SR, ŠVPÚ Bratislava, ŠVPÚ Dolný Kubín, ŠVÚ Zvolen, ÚVZ SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v spolupráci so všetkými RÚVZ v SR.
 • 26.10.2011 Štátna veterinárna a potravinová správa SR organizuje dňa 02.11.2011 (v stredu) o 10.30 hod. v aule ŠVPS SR, Botanická 17, Bratislava, prezentáciu elektronickej aplikácie nahlasovania tovarov v zmysle zákona o potravinách 152/1995 Z. z. (§7) a v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti 39/2007 Z. z. (§32,33), podľa ktorých sú príjemcovia zásielok povinní od účinnosti citovaných zákonov t.j. od 1.11.2011 nahlasovať zásielky na príslušné Regionálne veterinárne a potravinové správy. Účasť podnikateľských subjektov na uvedenej prezentácii je potrebné vopred nahlásiť e-mailom na adresu SekretariatUr@svps.sk, do 31.10.2011 do 14.00 hod.
 • 22.09.2011 Oznámenie o začatí jesennej kampane 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
 • 06.06.2011 Dňa 5.6.2011 obdržala ŠVPS SR predbežnú informáciu prostredníctvom systému rýchlej výstrahy o zistení pravdepodobnej príčiny ochorení na EHEC v Nemecku.V tejto správe je uvedené, že nemecké úrady pre kontrolu potravín vykonali na základe epidemiologického prieskumu kontrolu závodu, ktorý sa zaoberá produkciou bio-klíčkov. Závod dodáva svoje produkty výhradne na trh v Nemecku. Preventívne bola produkcia zastavená, bolo nariadené stiahnutie všetkých produktov z trhu a úradná autorita odobrala vzorky na laboratórne vyšetrenia. Vzhľadom na uvedenú informáciu ŠVPS SR nariadila vykonať kontrolu na klíčkovú zeleninu v mieste určenia, vrátane obchodných sieti.
 • 26.05.2011 Podľa predbežných informácií zistených kompetentnými orgánmi v Hamburgu, nebezpečná baktéria EHEC bola detegovaná  v troch rôznych a jednej následnej vzorke uhoriek. Subdodávateľmi zásielok boli: - Pepino Bio Frunet S. L., Ctra. Algarrobo Km 2,5, 29750 Malaga, Španielsko - Hort o fruticola, Costa de Almeria s. l., Plaza Huerta de Europa No. 1, Correos 446, 04740 Roquetas de Mar Almeria, Španielsko - Turan Gastronomie-Service GmbH, "First Class Gastronomie", Hauffstraße 1, 22085 Hamburg, Nemecko EHEC (infekcia enterohemoragickými E. coli) - charakteristika     Klinický obraz zodpovedajúci infekcii EHEC, sú napr. hnačky (často krvavé) a kŕče v bruchu. Choroba môže byť komplikovaná hemolyticko-uremickým syndrómom, až zlyhaním obličiek. Najvnímavejšia skupina sú deti a starší ľudia. Ochorenie sa spája s nedovareným jedlom, kontaminovanou vodou, alebo kontaminovanou zeleninou. Výsledky následných analýz nemeckých kontrolných orgánov nepreukázali prítomnosť enteropatogénnej E. coli zodpovednej za vypuknutie epidémie v Nemecku.
 • 19.05.2011 Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR k výročnej správe ŠVPS SR za rok 2010  formát PDF(veľkosť 235kB)
 • 04.05.2011 Výročná správa ŠVPS SR za rok 2010  formát PDF(veľkosť 5281kB)
 • 04.05.2011 Verejný odpočet sa bude konať 31. mája 2011 o 9.00 hod. na MPaRV SR miestnosť č. 506.
 • 03.05.2011 Odovzdávanie cien celoslovenskej súťaže vín VINUM SUPERBUM 2011
 • 31.03.2011 Dňa 29.03.2011 sa v aule Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR konal pracovný seminár o dioxínoch  format PDF(veľkosť 29kB) prezentácie zo seminára vo formate ZIP(veľkosť 19570kB)
 • 28.03.2011 Výsledky súťaže vín "VINUM SUPERBUM 2011
 • 24.03.2011 Usmernenie k zásielkam importovaných do EÚ z Japonska.
 • 22.03.2011 Sledovanie obsahu umelých a prírodných rádionuklidov v poľnohospodárskych surovinách, polotovaroch a produktoch vyrobených na Slovensku.
 • 18.03.2011 Oznámenie o začatí jarnej kampane 2011 orálnej vakcinácie líšok proti besnote
 • 01.03.2011 Prihláška vín do súťaze "VINUM SUPERBUM 2011"  format PDF(veľkosť 79kB) alebo  format RTF(veľkosť 37kB)
 • 01.03.2011 Štatút 3. ročníka súťažnej prehliadky slovenských vín "VINUM SUPERBUM 2011" ktorá sa bude konať dňa 1. apríla 2011 format PDF(veľkosť 197kB)

Rok 2010

Rok 2009