Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Stanoviská, tlačové správy - archív

aktualizované dňa 11.6.2021


Rok 2009Rok 2008Rok 2007Rok 2006

  • 27.04.2006 Výročná správa a verejný odpočet za rok 2005  formát PDF (veľkosť 2017kB)
  • 22.02.2006 Zoznam schválených podnikov na export do Ruskej federácie vytvorený ruskými expertmi na základe misií z augusta 2004 a decembra 2005 formát PDF  (veľkosť 48kB) - informácia obdržaná z Ruskej federácie dňa 20.2.2006
  • 15.02.2006 Informácia o potravinovom reťazci pre hydinu - oznámenie minimálnych prvkov formát PDF (veľkosť 170kB),  Príloha 1 formát PDF (veľkosť 198kB),  Príloha 2 formát PDF (veľkosť 114kB),  Príloha 3 formát PDF (veľkosť 118kB)
  • 30.01.2006 Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o akčnom pláne Spoločenstva na ochranu a dobré životné podmienky zvierat na roky 2006 - 2010 formát PDF (veľkosť 170kB)