Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Problematika diviakov v intraviláne miest (obcí)

aktualizované dňa 29.10.2021

  1. Odstrel diviakov na nepoľovných pozemkoch v intraviláne miest a obcí povoľuje okresný úrad (odbor pozemkový a lesný) na základe žiadosti od vlastníka pozemkov, kde sa diviaky nachádzajú (žiadosť podáva obec alebo mestská časť). Lesný úrad odstrelom poveruje užívateľa najbližšieho poľovného revíru. Zároveň obec alebo mestská časť kontaktuje príslušnú RVPS alebo sekretariat-ur@svps.sk.
  2. Na základe posúdenia na mieste (zástupcovia RVPS, poľovníci ) navrhnú odchyt zveri (do klietok), pretože zbraň by sa mala používať v intravilánoch miest a obcí len v krajnej núdzi alebo imobilizáciu diviakov, ktorá je účinná hlavne v prípade, ak sa jedná o výskyt malého počtu zveri (imobilizáciu zveri zabezpečuje veterinárny lekár).
  3. Vzhľadom na vážnu situáciu v africkom more u ošípaných a diviakov na Slovensku a v okolitých krajinách, sa odchytená alebo imobilizovaná diviačia zver usmrcuje a následne neškodne odstraňuje v kafilerickom zariadení (potreba kontaktovať kafilériu).