Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Register odchytených túlavých zvierat

aktualizované dňa 11.6.2021
Dňom 01. júna 2020 Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) spustila verejne prístupný elektronický Register odchytených a túlavých zvierat (ROTZ), do ktorého registrované všetky osoby schválené na odchyt túlavých zvierat, karanténne stanice a útulky. Do registra sú evidujú všetky nové odchytené túlavé zvieratá v čase ich prijatia do karanténnej stanice resp. útulku, vrátane čísla čipu, dátumu, času a miesta odchytu a fotodokumentácie. Spomenuté subjekty, zodpovedné za starostlivosť o stratené a túlavé zvieratá, sú povinné aplikáciu dostupnú na linke https://rotz.svps.sk/ používať podľa § §22 ods. 14 a ods. 17 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.

Aplikácia okrem toho sprístupňuje informácie o zvieratách prijatých do útulkov a karanténnych staníc obciam aj verejnosti. Obciam poskytuje prehľad o zvieratách, ktoré boli odchytené v ich katastrálnom území, a verejnosti zjednodušuje hľadanie stratených zvierat a prípadnú adopciu. Po troch mesiacoch, pokiaľ sa skôr neprihlási pôvodný majiteľ, je zviera z centrálneho registra ROTZ pre verejnosť odstránené a prechádza do vlastníctva obce.

Cieľom iniciatívy, ktorú ŠVPS SR ukladá zákon, je zjednotiť evidenciu odchytených a túlavých zvierat pre orgány, ktoré sa podieľajú na starostlivosti o ne a sprístupniť register verejnosti. Má pomôcť majiteľom stratených zvierat, ktorí si podľa dátumu, miesta, fotky alebo čísla čipu okamžite môžu overiť či ich zviera bolo odchytené a prijaté do útulku alebo karanténnej stanice. Zároveň záujmom ŠVPS SR je aj predchádzanie šíreniu nebezpečných nákaz, ktoré tieto zvieratá voľným pohybom môžu prenášať.

Aplikácia ROTZ sa skladá z administratívnej časti prístupnej oprávneným subjektom a časti určenej pre verejnosť. Verejnosť má okrem registra zvierat, ktorý eviduje dátum, čas a miesto odchytenia zvieraťa, fotografiu a v prípade čipovaných zvierat číslo čipu, prístup aj k zoznamu útulkov, karanténnych staníc a veterinárnych lekárov.

Nová elektronická evidencia zároveň zrušila doterajšie používanie formulárov zasielaných na ŠVPS SR. Počet odchytených túlavých zvierat umiestnených v karanténnych staniciach a útulkoch sa každým dňom mení. V súčasnosti sa v aplikácii nachádzajú údaje o zvieratách, ktoré boli odchytené v mesiaci máj, jún a júl.


Odkaz na Register odchytených túlavých zvierat: https://rotz.svps.sk