Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 1/2009

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 1/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Príhovor ústredného riaditeľa ŠVPS SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Rok 2008 a veterinárna starostlivosť z pohľadu Slovenska v kontexte EÚ – I. časť (Pliešovský, J., Chudý, M.) . . . . . . . . . . .8
Polyénové mastné kyseliny ich štruktúra, metabolizmus, fyziologický význam a výskyt v potravinách
(Vaško,L., Kubálková J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Diagnostické postupy pri detekcii mikrosporídií II. (Valenčáková, A., Malčeková, B., Bálent, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Baktérie mliečneho kvasenia z hľadiska rizika prenosu rezistencie na antibiotiká (Nemcová, R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Kyanogenné glykozidy (Šimko, Š., Šimková, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Terapeutické vlastnosti jedlých zemolezov a ich testovanie na laboratórnych zvieratách (Juríková, T., Paulovicsová, B.,
Baloghová, M., Matuškovič, J., Gazdík, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Rok 2008 a veterinárna starostlivosť z pohľadu Slovenska v kontexte EÚ – II. časť (Pliešovský, J., Chudý, M.) . . . . . . . . . .24
AGRO – MOVINO, spol. s r.o. Veľký Krtíš . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

Veterinárna starostlivosť prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Využitie nosičov liečiv a prírodných imunomodulačných a antioxidačných látok pri liečbe chorôb vyvolaných
larválnymi štádiami helmintov (Hrčková, G., Velebný, S. Čorba, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
Úloha potravinového reťazca v možnom transporte génov rezistencie zo zvierat na ľudí (Brtková, A., Kantíková, M.,
Čuvalová, Z., Bujdáková, H.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Porovnanie obsahu vody, vodnej aktivity a elektrickej vodivosti v mede rôzneho pôvodu (Kasperová, J., Nagy, J.,
Mesarčová, L., Popelka, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Polyfenolové zlúčeniny ako potenciálne inhibítory nádorovej angiogenézy (Mojžíš, J., Mojžišová, G.) . . . . . . . . . . . . . . . . .39
Chlamydióza hovädzieho dobytka (Čisláková, L., Halanová, M., Kováčová, D., Štefančíková, A., Kalinová, Z.) . . . . . . . . . .43
Fibromatóza cervidov – etiológia, výskyt a plošná distribúcia na Slovensku (Rajský, D., Danihel, L., Šišovský, V.,
Lebocký, T., Kantíková, M., Sokol, J., Pliešovský, J., Juriš, P., Mračko, I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45

Veterinárna prax
Prevencia paradentózy: náhrada mechanického účinku pomocou aktívnych ingrediencií . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50

Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov, výstav a personálie
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54
História a súčasnosť atestačnej prípravy veterinárnych lekárov II (Knežo, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
Informácie k prijímaciemu konaniu na UVL v Košiciach na akademický rok 2009/2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Študentom absolventských ročníkov akademického roka 2008/2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
3. stupeň vysokoškolského vzdelávania na UVL v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Levické poľovnícke dni 2009 (Krajniak, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v I. polroku 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Seminár „Veterinárne predpisy pre chovateľov a producentov rýb“, Dolný Kubín (Vankúšová, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
Recenzia: Atlas psa: Atlas s praktickým využitím: Choroby – Výživa – Správanie (Cigánková, V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
5. reprezentačný veterinársky ples, Ružomberok 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu HYGIENA ALIMENTORUM XXX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
Jubilanti v I. štvrťroku 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Jubilant prof. Ing. Juraj Ciberej, CSc. (Rajský, D., Lebocký, T., Pilipčinec, E., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
Životné jubileum prof. MVDr. Pavla Dubinského, DrSc. (Peťko, B., Pliešovský, J., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
MVDr. Ľudovít Roško – 85-ročný (Jantošovič, J., Elečko, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Za MVDr. Júliusom Melčickým (Blecha, J., Rajský, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Zomrela MVDr. Elena Rybošová, CSc. (Javorský, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66