Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 1/2011

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 1/2011
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Rok veterinárskej medicíny bude pre napredovanie organizácií ŠVPS SR prelomový (Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Dioxíny – perzistujúce toxické látky v potravinovom reťazci (Matúšová, M., Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Kauza dioxínov v Nemecku preverila efektívnosť systému krmovinového a potravinového práva v EÚ (Bíreš, J., Chudý, M.) . . .9
Spišský párok v duchu tradície (Turek, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Omega 6 a omega 3 polynenasýtené mastné kyseliny a ich vplyv na kolonizáciu tráviaceho traktu (Supuková, A., Kašteľ, R., Bomba, A., Supuka, P.) . . . . 15
Stála aktuálnosť chrípkových vírusov (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu – III. časť: Mastné kyseliny (Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.) . . . . . .19
Taníny, ich charakteristika, výskyt a vplyv na zdravie človeka (Korének, M., Koréneková, B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Sokoliarstvo 1. diel História sokoliarstva (Krivjanský, T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Význam stanovenia antinukleárnych protilátok pri autoimunitných chorobách psov (Fialkovičová, M., Pistl, J., Karasová, M., Polláková, J.) .  .24
Vplyv fungicídov na funkčnú interakciu buniek terciárnych folikulov ovárií v procese dominancie počas asistovaného estru bahníc (Maraček, I., Kostecká, Z., Kaľatová, J., Sopková, D., Klapáčová, K.,
Falis, M., Dankovčík, R., Legáth, J., Ostró, A.) . . . . . . . . . . .27
Monitoring katarálnej horúčky oviec na farme oviec (Lacková, Z., Bíreš, J., Kočišová, A., Lešková, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
Surveillance cicavčích chlamydióz v SR za rok 2010 (Kováčová, D., Čisláková, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Cirkulácia dirofilariózy v špecifických ekologických podmienkach Východoslovenskej nížiny (Iglódyová, A., Miterpáková, M., Hurníková, Z., Antolová, D., Dubinský, P., Letková, V.) . . .36
Stanovenie stráviteľnosti živín vybratých druhov prirodzenej a doplnkovej potravy pri srncovi lesnom
Capreolus capreolus a jeleňovi lesnom Cervus elaphus (Rajský, M., Foltys, V., Vodňanský, M., Garaj, P., Kropil, R., Garaj, M. ml., Rajský, D.) . . . . . . . . .39
Účinok omega-3 polynenasýtených mastných kyselín v diéte na hyperlipidémizu u experimentálnych potkanov (Koprovičová, J., Petrášová, D.) . . . . . . . .42
 

Veterinárna prax
Tracheobronchíálne cudzie telesá u psov a mačiek (Johnson, M. S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie

Príloha č. 3: Očkovacie látky registrované v SR k 1.2.2011 (Šajgalík, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48
Vzdelávacie aktivity z Národného programu vzdelávania organizované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov Košice v roku 2011 . . . . . . .49
Odborno-športové podujatie Dolný Kubín 4.–5. 02.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
7. celoslovenský reprezentačný veterinársky ples v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Levické poľovnícke dni 2011 – pozvánka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Hygiena Alimentorum XXXII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Pozvánka na stretnutie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Šesťdesiat rokov MVDr. Ladislava Kerpána (Husár, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Životné jubileum prof. MVDr. Imricha Maračeka, DrSc. (Elečko, J., Kačmárik, J., Schwarcz, F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
MVDr. Vojtech Ďurkovič – sedemdesiatnik (Blecha, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Jubilanti v I. štvrťroku 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Sokoliari sveta na Slovensku (Krivjanský, T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56