Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 2/2009

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 2/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Rok 2008 a veterinárna starostlivosť z pohľadu Slovenska v kontexte EÚ – III. časť (Pliešovský, J., Chudý, M.) . . . . . . .74
Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá z pohľadu EÚ a Slovenskej republiky
v roku 2008 (Pliešovský, J., Chudý, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76
Výsledky cielených kontrol potravinových alergénov v Košickom kraji – 2. časť (Vido, Ľ., Gulovič, J., Juriš, P.) . . . . . .78
Vplyv PNMK a pomeru omega-6 a omega-3 MK na prevenciu, vznik a liečbu chorôb a možné riešenie úpravou ich
pomeru v potravinách (Vaško, L., Kubálková, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Mikro-RNA a jej praktické využitie (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
Preprava infekčných látok (Šimko, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
Nutričné, kvalitatívne a senzorické parametre strukovín určených na výživu ľudí (Sabolová, G., Remža, J.) . . . . . . . .88
Toxoplazmóza ako jedna z najrozšírenejších parazitárnych zoonóz vo svete (Luptáková L., Bálent P.,
Valenčáková A., Petrovová E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Vyšetrovanie zveriny na mieste po ulovení – priebeh a skúsenosti zo školení
poľovníkov v SR (Janto, R., Sojáková, D., Pokorný, J., Benková, L., Ondriaš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
Žitnoostrovské poľovnícke slávnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95


Veterinárna starostlivosť prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Efekt asistovaného estru a ovulácie v príprave stáda dojných oviec pre produkciu jatočných mliečnych jahniat
na skorý veľkonočný trh (Maraček, I., Vlčková, R., Sopková, D., Jankurová, J. Klapáčová, K., Švantner, R.) . . . . . . . .96
Ovčie mlieko – aspekty ovplyvňujúce jeho mikrobiologickú kvalitu (Gamčíková, K., Hanzelyová, G.) . . . . . . . . . . . . . .99
Trvanlivé tepelne opracované mäsové výrobky a kvalitatívne ukazovatele (Turek, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Výskyt patologického priónu v životnom prostredí SR (Slivarichová, D., Vaľková, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104
Mikrosporidiózy zvierat a ľudí (Sulínová, Z., Halánová, M., Čisláková, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
Terapeutický efekt humánnych prípravkov Timonil a Phenaemal pri dlhodobej liečbe fokálnych epilepsií u psov
z pohľadu klinickej farmakológie (Skalka J., Popovičová, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110
Animálne modely pri štúdiu diabetes mellitus – výhody a nevýhody – I. časť (Ništiar, F., Rácz, O., Beňačka, R.,
Lukačínová, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114


Veterinárna prax
Nutričný manažment včasného srdcového ochorenia: ACT a SPEED – 1. časť . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118


Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov, výstav a personálie
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
Veterinári nasadzujú technológiu nového tisícročia (Dienerová, K., Kurucz, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
Levické poľovnícke dni (Števko, J., Rajský, D., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124
Príhovor Tibora Lebockého prezidenta SPZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126
Konferencia Trvalo udržateľné poľovníctvo a jeho riadenie (Krajniak, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127
Ministerka Viera Tomanová a minister Stanislav Becík o chove vodnej hydiny (Háber, S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Medzinárodná konferencia „Perspektíva a podpora chovu Norika muránskeho typu na Slovensku“ (Gogola, P.) . . . .129
Prezentácia Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach na konferencii „Podporné programy v chove oviec
na Slovensku“ (Bíreš, J., Maraček, I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
Témy dizertačných prác pre doktorandské štúdium v dennej a externej forme v akademickom roku 2009/2010
na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Ondrašovičová, O.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Životné jubileum MVD. Rastislava Ďurečku, PhD. (Vajda, V., Pliešovský, J., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
Veľkonočné gazdovské dvory (Kaffanová, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Jubilanti v II. štvrťroku 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
Filatelisti Slovenska si pripomínajú 60. výročie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Maraček, I.) . . . . . .133
Za MVDr. Vlastimilom Laciakom, CSc. (Letková, V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Za MVDr. Dušanom Kučom (Mašlej, M., Blecha, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134