Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 2/2011

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Príspevok k hodnoteniu vplyvu nehody jadrovej elektrárne Fukushima dai-iči na situáciu na Slovensku (Miššík, J., Puskeiler, Ľ., Bíreš, J.)  ........    66
Mimoriadne udalosti – následky povodní na majetku, životnom prostredí, ľuďoch a zvieratách v Slovenskej republike (Šimko, Š.) .......................    70
Virológia 2010 (Lešník, F.) ....................................................................................................................................................................................     72
Úradná kontrola potravín rastlinného pôvodu v roku 2010 (Štulc, J., Bíreš, J.) .....................................................................................................     75
Unikátny porovnávací test značkových potravín (Šlosárová, B.) .............................................................................................................................    78
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009 o vedľajších živočíšnych produktoch
a o odvodených produktoch neurčených na ľudskú spotrebu (Lopašovský, Ľ., Nagy, J., Lagin, L., Haluška, M., Nagyová, A.) .............................     80
BEGOKON p.v.o.d...................................................................................................................................................................................................     85
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje ..........................................................................................................................................     86
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Citlivosť na antibiotiká u potravinových laktobacilov – ISO norma 10932 (Kmeť, V., Kološta, M., Tomáška, M.) ............................................. ......     88
Overovanie účinku lyofilizovanej formy probiotického kmeňa Lactobacillus fermentum AD1-CCM 7421 u psov
(Strompfová, V., Lauková, A., Gancarčíková, S., Plachá, I., Čobanová, K., Mudroňová, D., Kandričáková, A., Pribilinec, M.) ...............................     90
Ciliáty v bachore prežúvavcov môžu prispievať k vysokej koncentrácii konjugovanej linolovej kyseliny (Váradyová, Z., Kišidayová, S.) ...... ........     92
Epizootologické a epidemiologické aspekty brucelózy (Chvojka, D., Saladiová, D., Bobáková, M.) .......................................................................     94
Hepatitídy E, potenciálne riziko ohrozenia verejného zdravia
(Juriš, P., Rajský, D., Papajová. I., Jurišová, S., Rovný, I., Čisláková, L., Jarčuška, P., Halánová, M.) ..................................................................     96
Pozvánka na XI. Kongres Komory veterinárnych lekárov SR 28.–29.5.2011 .........................................................................................................     98
Praktický návod röntgenologického hodnotenia veľkostných zmien prebiehajúcich na srdci (Grünermelová, Ľ.) ..................................................     99
Detekcia vlašských a lieskových orechov v potravinách s použitím interného štandardu (Piknová, Ľ., Janská, V.) ..............................................     101
 

Veterinárna prax
Diagnostika epilepsie z rtg snímkov (Čulen, R., Paluš, V.) ....................................................................................................................................     102

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Komory veterinárnych lekárov SR a personálie
Inaugurácia rektora a prorektorov na UVLF v Košiciach (Kundríková, Ľ.) .............................................................................................................     104
Vojenská veterinárna služba v rokoch 1920–2010 (Žáčik, L., Ondovčík, M., Sobota, V.) ......................................................................................     106
Levické poľovnícke dni (Rajský, D., Števko, J.) .....................................................................................................................................................     110
Stretnutie absolventov UVLF po 40 rokoch (Čisláková, L.) ...................................................................................................................................     111
Stretnutie seniorov na ŠVPÚ v Košiciach (Sobota, V.) ..........................................................................................................................................     111
Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov ...........................................................................................................     112
Zasadnutie regionálnych prezidentov KVL SR ......................................................................................................................................................     113
Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji ......................................................................................................................................     113
Seminár – Chov a choroby oviec a kôz .................................................................................................................................................................     113
Jubilanti v 2. štvrťroku 2011 ..................................................................................................................................................................................     114
MVDr. Vladimír Šalitroš, CSc. jubiluje (Pleva, J.) ...................................................................................................................................................     114
Životné jubileum prof. MVDr. Juraja Kačmárika, PhD. (Elečko, J., Maraček, J., Valocký, I.) ..................................................................................     115
Spomienkový odborný deň na pamiatku MVDr. Dušana Podmanického, CSc. .....................................................................................................     117
Sokoliarstvo 2. diel Naše dravce a sovy (Krivjanský, T.) .......................................................................................................................................     117
Za MVDr. Viliamom Náglom ...................................................................................................................................................................................     118
Z našich radov odišli .............................................................................................................................................................................................     118