Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 2/2012

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 2/2012
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Analýza porušenosti potravín rastlinného pôvodu podľa komodít za rok 2011 (Štulc, J., Bíreš, J.)
Tematické kontroly potravín rastlinného pôvodu za rok 2011 (Štulc, J., Bíreš, J.)
Analýza mäsa a mäsových výrobkov s použitím elektroforetického analyzátora
(Brenesselová M., Koréneková B., Mačanga J.)
Expresia génov a ich prakticky medicínsky význam (Lešník, F.)
Molekulárne techniky používané na vyšetrenie odpadových vôd, potenciálne využitie PCR metódy
na detekciu patogénnych mikroorganizmov (Dudlová, A., Juriš, P., Čisláková, L., Papajová, I.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov (pokračovanie)
Úspešný zásah veterinárov pri odchyte medveďa s plechovým obalom z farby na hlave (Felcan, J.)  

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Druhové zastúpenie stafylokokov, enterokokov a laktobacilov vo fekálnych vzorkách bažantov
(Lauková, A., Kandričáková, A., Strompfová, V., Imrichová, J.)
Vnútorné prostredie organizmu – spôsoby zabezpečovania a udržiavania acidobázickej rovnováhy
(Nagy, O., Tóthová Cs., Seidel, H., Paulíková I., Šoltésová H.)
Vplyv chronických ochorení dýchacieho aparátu u teliat na koncentráciu proteínov akútnej fázy
(Tóthová, Cs., Nagy, O., Kováč, G.)
Zhodnotenie vývoja lovu diviaka lesného Sus scrofa na Slovensku a vo vybraných európskych krajinách
(Rajský, M., Vodňanský, M., Rajský, D.)
Toxoplazmóza – epidemiológia, terapia a profylaxia
(Juriš, P., Čisláková, L., Dudlová, A., Jarčuška, P., Halánová, M., Kalinová, Z.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
XVII. Levické poľovnícke dni a medzinárodná konferencia v Leviciach
Hygiena Alimentorum XXXIII (Nagy, J., Turek, P.)
Selman Abraham Waksman (Šimko, Š., Šimková, Z.)
Prof. MVDr. Martin Zibrín, PhD. sa dožíva sedemdesiatin (Maraček, I., Kačmarik, J.)
Prof. MVDr. Leopold Vrzgula, DrSc. – 85-ročný (Kováč, G.)
Jubilanti v 2. štvrťroku 2012
Spomienka na prof. MVDr. Jozefa Arendarčika, DrSc. (1922–1993) (Maraček, I.)
Spomienka na prof. MVDr. Jozefa Vodrážku, DrSc., (1922–2010) (Jantošovič, J., Elečko, J., Maďari, A.)
Za kolegom MVDr. Jánom Feješom (Balun, J., Pokorný, J. Husár, L.)
Odišiel vzácny človek (Dziaková, H.)