Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 3/2011

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 3/2011
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Ďalší potravinový škandál v Nemecku s infekciou Escherichia coli nenechal dlho na seba čakať (Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .126

Úradné kontroly produktov živočíšneho pôvodu v roku 2010 (Bíreš, J., Pokorný F., Virgalová, G.,) . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .129

Činnosť európskeho systému rýchleho varovania v roku 2010 (Szarková, V., Büchlerová, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . .  . .. . . .138

Antifungálne účinky vybraných rastlinných esenciálnych olejov a extraktov (Marciová, A., Čonková, E., Sabová, L.) . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .141

Modulácia funkcií imunitného systému funkčnými potravinami (Žofčáková, J., Šoltésová, A., Salaj, R., Bomba, A.) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .  . . . . . . ... . . . .  . .. . .143

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . .147

XI. Kongres KVL SR (Novotný, Ľ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . .  . . .150

Pamätná tabuľa akademika Hovorku (Góra, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. .  . . . . . . . . . . . . . .151

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Epizootická enterokolitída „ERE” a riešenie zverozdravotnej situácie v chove králikov po odstave (Miškovičová, B.,Šajgalík,M.) . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .152

Kyselinu mliečnu produkujúce prospešné baktérie sú schopné kontrolovať rast plesní a znižovať bioakumuláciu nebezpečných mykotoxínov (Nemcová, R., Pistl, J.) .. .. ..158

Antiparazitárna liečba raticovej zveri a jej limitujúce faktory (Rajský, M., Juriš, P., Vodňanský, M., Forejtek, P., Lebocký, T., Rajský, D.) . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . .161

Pásomnica líščia (Echinococcus multilocularis) na Slovensku – výsledky dlhodobého monitoringu. (Miterpáková, M., Dubinský, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .166
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
Svetový rok veterinárskej medicíny 2011 a veterinárske vzdelávanie na Slovensku (Mojžišová, J., Prokeš, M., Récky, A., Ondrejková, A., Korytár, Ľ., Slepecká, E.) . . .. . .170

Promócie 2011 (Pilipčinec, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

Jubilanti v 3. štvrťroku 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .174

Prof. MVDr. Peter Turek, PhD šesťdesiatročný (Máté, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

Významné životné jubileum MVDr. Júliusa Molnára, CSc. (Feješ, J., Pokorný, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .176

Stretávka absolventov Alma mater a spomienky po 47 rokoch od promócie (Kočišová, J., Maraček, I., Salaj, J.) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. .177

Filatelistická výstava k Svetovému roku veterinárskej medicíny – Košice Vet2011 (Kostecká, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. . .178

Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .178