Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 3/2012

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 3/2012
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Antimikrobiálna rezistencia – prioritná téma dánskeho predsedníctva (Bíreš, J.)
Právna úprava chovu nebezpečných živočíchov z pohľadu herpetológov (Petrilla,V., Bugarský, A.)
Jedovaté hady (Šimko, Š.)
Bizarné formy života (Renčko, A., Špalková, M., Beňová, K., Toropila, M., Ondrašovičová, S., Daňová, D.)
Dermatomykózy – 1. časť: etiológia, patogenéza, klinické príznaky (Kottferová, L., Molnár, L., Toporčák, J.)
Králik ako experimentálne zviera z hľadiska variability jeho arteriálneho systému
(Maženský, D., Prokeš, M., Petrovová, E., Luptáková, L.)
Význam mlieka v epidemiológii kliešťovej encefalitídy (Dudlová, A., Juriš, P., Kalinová, Z., Čisláková, L.) .
Hemoragická vírusová choroba králikov (Slepecká, E., Ondrejková, A., Ondrejka, R., Korytár, Ľ., Prokeš, M., Čechvala, P.)
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje
Atestačné práce obhájené na Inštitúte vzdelávania veterinárnych lekárov (pokračovanie)
Odpočet vzdelávacích aktivít IVVL ku dňu 30.06.2012
Jubilejný 10. ročník medzinárodného sympózia k dejinám medicíny, farmácie a veterinárskej medicíny
(Blecha, J., Pokorný, J.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Príspevok k úlohe systému inzulínu podobných rastových faktorov v regulácii folikulogenézy vaječníkov bahníc
(Kostecká, Z., Kaľatová, J., Sopková, D., Legáth, J., Maraček, I.)
Funkcia a význam zinku v organizme ľudí a zvierat (Korének, M., Jalč, P., Koréneková, B.)
Fakty zaznamenané v štúdiách s probiotickým kmeňom Lactobacillus fermentum ccm 7421 (ProBioDog) u psov
(Strompfová, V., Lauková, A.)
 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
Nové klinické ustajňovacie priestory na univerzite (Nagy, O.)
Kalendárium KVL SR 2012
Zasadanie UEVP a FVE (Brauner, T.)
Kongres KVL SR 2012 Jasná hotel Grand (Brauner, T.)
Špecializačné vzdelávanie KVL SR – ORL (Brauner, T.)
IV. ročník výstupu veterinárnych lekárov KVL SR na tatranské štíty, 1.9.2012 (Stodola, L.)
Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji (Slov – Raj – Vet 2012) (Stodola, L.)
MVDr. Ladislav Husár – 85 ročný (Balún, J., Pokorný, J., Kerpán, L.)
Jubilanti v 3. štvrťroku 2012
Paracetamol nielen liek ale i jed (Šimko, Š.)
Z našich radov odišli