Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 3-4/2013

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 3-4/2013
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent, spotrebiteľ


Maillardova reakcia a jej produkt akrylamid v potravinách (Koréneková B., Brenesselová M., Korének, M.)

Cudzorodé látky a kontaminanty nemikrobiálneho pôvodu vyskytujúce sa v potravinách (Dudlová, A., Juriš, P., Durkošová, M.)

Mikrobiálne biofilmy a ich význam pri stabilizácii účinku probiotík (Hádryová, J., Nemcová, R., Ryznerová, D.)

Úloha a prospešnosť laktobacilov a bifidobaktérií v tráviacom trakte psov (Strompfová, V., Lauková, A., Farbáková, J.

Mikrobiocenóza gastrointestinálneho traktu a jej úloha v ochrane hostiteľa voči črevným infekciám (Slížová, M., Nemcová, R., Maďar, M.)

Horúčka dengue – importované hlásené ochorenia na Slovensku (Čisláková, L., Juriš, P.)

Ochorenia ľudskej populácie s potenciálnou infekčnou etiológiou (Juriš, P., Dudlová, A., Jarčuška, P., Kalinová, Z., Zákutná, Ľ., Papajová, I.)

Pokroky v medicínskej virológii 2 (Lešník, F.)

Podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely (Nagyová, A., Korim, P., Nagy, J.)

 Objektívne hodnotenie niektorých ukazovateľov kvality vajec pomocou moderných prístrojov (Nagy, J., Mellen, M., Bém, K., Turek, P., Popelka, P., Nagyová, A., Moncoľová, I.)

Historický pohľad na rod Clostridium (Clostridium botulinum a Clostridium tetani) a jeho toxíny (Šimko, Š.)

Význam horčíka v organizme ľudí a zvierat a jeho výskyt v potravinách (Korének, M., Koréneková, B., Šteffeková, Z., Húska, M.)

Epizootologická situácia vo výskyte chlamydióz na Slovensku za rok 2012 (Kováčová, D., Čisláková, L.)

  

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie


Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje

Raz vidieť je viac ako stokrát počuť (Turek, P.)

Dynamicky sa rozvíjajúca toxikológia (Kovalkovičová, N., Falis. M.)

Odpočet vzdelávacích aktivít Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov za prvý polrok 2013

Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji (Slov - Raj - Vet 2013) (Stodola, L.)

Nová kniha z pera veterinárneho lekára

Recenzia (Pokorný, J.)

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Imunomodulačný účinok glukánu pri larválnej askarióze myší (Dvorožňáková, E., Hermanovská, L.)

Imunitná odpoveď na parazitárnu experimentálnu infekciu Echinococcus multilocularis u myší po intoxikáci kadmiom (Jalčová, M., Dvorožňáková, E.)

Tuberkulóza ostáva naďalej aktuálnym problémom (Kalinová, Z., Juriš, P., Dudlová, A.)

Vplyv príjmu dusičnanov na vývoj methemoglobinémie, acidobázický stav a krvné plyny u teliat (Nagy, O., Paulíková, I., Tóthová, Cs., Seidel, H., Nagyová, V.)

Vzťah jódu, selénu a tyreoidálnych hormónov u dojníc kŕmených s prídavkom selénu (Paulíková, I., Seidel, H., Nagy, O., Kováč., G., Konvičná, J., Tóthová, Cs.)

Proteíny krvného séra u klinicky zdravých teliat a dojníc (Tóthová, Cs., Nagy, O., Nagyová, V., Smitka, P., Kováč, G)

Význam mlieka vo výžive teliat s hnačkovým syndrómom (Mudroň, P.)

Vplyv selegilínu (deprenylu) na vznik oxidačného stresu (Mašlanková, J., Hubková, B., Bódy, G., Stupák, M., Veliká, B., Mihálik, J., Mareková, M.) 

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie


Nebezpečné živočíchy – pavúky rodu Latrodectus walckenaer (Araneae: Theridiidae): biologické minimum a lekársky význam (Šimko, Š.)

Slovenskí veterinárni lekári a ich podiel na vedecko-technickej spolupráci s Kubou (Kubinec, J.)

Účasť slovenských veterinárnych lekárov v československej veterinárnej expedícii v Mongolsku v protislintačkovej panzoocii v r.1964 a v medzinárodných veterinárnych expedíciách proti tuberkulóze, brucelóze a sopľavke v rokoch 1966, 1967, 1968 (Márton, Š.)

MVDr. Pavol Štefánik 60 ročný (Lorko, M.)

MVDr. Ivan Bereš – 70 ročný (Blecha, J.)

MVDr. Ivan Brešťanský – dlhoročný pracovník veterinárneho ústavu v Prešove sa dožíva 70. narodenín

Doc. MVDr. Jozef Kubinec, PhD, oslavuje sedemdesiatpäť rokov (Blecha, J.)

MVDr. Július Vaľočík oslávil 80. narodeniny (Sobota, V.)

Deväťdesiat rokov oslavuje MVDr. Michala Dzurko (Blecha, J.)

Jubilanti v 2. a 3. štvrťroku 2013

Nedožité deväťdesiatiny Dr. Halašu (Blecha, J.)

Za RNDr. Ivom Breylom