Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 4/2011

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 4/2011
Obsah časopisu (PDF format)
Obsah
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ

Bezpečnosť potravín v EÚ (Bíreš, J., Chudý, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    186
Produkcia rýb vo svete, v štátoch Európskej únie a na Slovensku (Šimko, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     189
Zoonózne infekcie mačiek – zdravotné riziko pre človeka (Juriš, P., Čisláková, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     193
Aktuálne problémy besnoty (Chvojka, D., Oravec, M., Saladiová, D., Nagyová, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     195
Antioxidačné účinky Salvia officinalis a selénu u brojlerových kurčiat (Čobanová, K., Faix, Š., Leng, Ľ., Ryzner, M.) . . . . .        198
Črevné ciliáty a ich význam pre ľudoopy (Kišidayová, S, Váradyová, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      200
Gény, prióny, vírusy versus rakovina (Lešník, F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  202
Éterické oleje a ich využitie vo veterinárnej medicíne (Koščová, J., Nemcová, R., Mudroňová, D., Borovská, D., Pistl, J.) . .       205

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    209
III. ročník výstupu veterinárnych lekárov KVL SR na Tatranské štíty (Stodola, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     211
Rodinný víkend veterinárnych lekárov v Slovenskom raji (Stodola, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      212
Odpočet vzdelávacích aktivít organizovaných Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v prvom polroku 2011 . . . . . . .        213

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie


Geografická distribúcia fibropapilomatózy v populáciách vnímavých cervidov na Sovensku: srnec lesný
(Capreolus capreolus) a jeleň lesný (Cervus elaphus) (Rajský, D., Juriš, P., Lešník, F., Vodňanský, M., Kropil, R.,
Rajský, M., Lebocký, T., Garaj, P., Forejtek, P., Figura, A., Erdélyi, K., Sugár, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     214
Choroby a škodcovia včiel (Papierniková, E., Toporčák, J., Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   216
Zápal charakterizovaný ako obranná reakcia organizmu (Petrášová, D., Koprovičová, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        220
Prevalencia infekcie prasacieho cirkovírusu typu 2 na Slovensku (Csank, T., Pistl, J., Polláková, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     222
Prevalencia a genotypizácia Toxoplasma gondii u diviačej zveri na Slovensku
(Turčeková, Ľ., Spišák, F., Reiterová, Hurníková, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   225
Výskyt Malassezia spp. (Sihelská, Z., Hričínová, M., Badlík, M., Čonková, E., Holoda, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      227
  

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie


Univerzita na zozname prestížnych veterinárskych škôl Európy (Pilipčinec, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       230
Ochrana zvierat pri preprave – projekt z Programu rozvoja vidieka SR 2007–2013,
opatrenia 3.3 Vzdelávanie a informovanie (Meitnerová, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   232
Dni svätého Huberta 2011 (Greguš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  233
Vojenská veterinárna služba 1920–2010 – 2. časť (Žáčik, L., Ondovčík, M., Sobota, V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
Spomienka na nedožité 90-tiny profesora MVDR. Jána Rosochu, CSc., vedúceho katedry mikrobiológie,
imunológie a zoohygieny (Mikula. I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    236
Spomienka na generála MVDr. Vladimíra Chládeka (Jantošovič, J., Vrabec, V., Maďari, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     238
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238