Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 5/2009

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 5/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .275
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Pracovný dokument GR pre ochranu spotrebiteľa o dohľade (surveillance) a kontrolných opatreniach pre vírus pandemickej chrípky typu (H1N1) 2009 u ošípaných (Pliešovský, J., Čery, P.) . . . .278
Nový variant chrípky typu A H1N1 u ľudí (Beňačka, R., Ništiar, F., Rácz, O.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .281
Kontrolné a eradikačné stratégie klasického moru ošípaných (Šnirc, J., Sokol, J., Rajský, D., Lorinčák, Ľ.) . . . . . . . .286
Imunopatológia chronických črevných zápalov (Petrášová, D., Bomba, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .291
Jedovaté rastliny znovu aktuálne v praktickej veterinárnej medicíne – II. časť (Skalka, J., ml., Skalka, J., st.) . . . . . .293
Biotechnologické a naturálne látky v prevencii a liečbe chorôb zvierat – nové probiotické prípravky vyvinuté na UVL v Košiciach (Nemcová, R., Gancarčíková, S., Mudroňová, D., Koščová, J., Buleca, V., Sciranková, Ľ., Schvalb, P., Feckaninová, I.) . . . . .  . . . . . . . . . .298
 

Veterinárna starostlivosť prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Bioindikácia environmentálnej záťaže PCB látkami s využitím rybích parazitov (Barciová, T., Hanzelová, V., Turčeková, Ľ., Kirin, D.) . . .299
Globálna epizootológia a hostiteľský rozsah vírusov chrípky vtákov subtypu H5N1 u domestikovaných a divých vtákov (Sokol, J., Šnirc, J., Rajský, D., Lorinčák, Ľ., Juriš, P.) . .302
Parazitárne ochorenia kamzíkov v období globálnych klimatických zmien na území Slovenska (Štefančíková, A.) . .308
Rozšírenie a charakteristika proliferatívnej enteropatie ošípaných (Šnirc, J., Sokol, J., Rajský, D., Lorinčák, Ľ., Golian, J.) . . 310
Štúdium imunomodulačného účinku beta-glukánu u prasníc a ciciakov (Reichel, P., Kovačocyová, K., Pistl, J., Kováč, G., Hakunová, J., Dobolyová, S.) . . .314
Bakteriálna flóra v apendixe králikov pri aplikácii probiotík, bakteriocínov a fytobiotík (Lauková, A., Chrastinová, Ľ., Pogány Simonová, M., Szabóová, R., Strompfová, V.) . . . 317
 

Veterinárna prax
Ako liečim ja... chronická hnačka mačiek (Olivier Dossin) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
 

Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov, výstav a personálie
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
2. Medzinárodný odborný kongres, Bratislava 27.–29.10.2009 (Bírošová, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva SR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
Svetový deň potravín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
60. výročie Univerzity veterinárskeho lekárstva v Košiciach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .325
Európska noc netopierov na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach (Korytár, Ľ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .329
Besnota, pas, povinná imunoprofylaxia, imunita a vakcíny (Šajgalík, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .330
Med. Vet. Rajmund Poštolka (1875–1945) (Jantošovič, J., Pliešovský, J., Vrabec, V., Maďari, A.) . . . . . . . . . . . . . . . .332
MEVAK a.s. Nitra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .334
MVDr. Jozef Hojsík – 75 ročný (Blecha, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Doc. MVDr. Andrej Orság, CSc. – 80 ročný (Ledecký, V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .335
Doc. MVDr. Ján Jantošovič, PhD. – vzácne jubileum (Kozák, M., Šály, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .336
Jubilanti v 4. štvrťroku 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .337
Odišiel vzácny človek Doc. MVDr. Alžbeta Gdovinová, CSc. (Vilček, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338