Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 5/2011

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 5/2011
Obsah časopisu (PDF format)
Obsah
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ

Účinnosť noviel veterinárnych a hygienických zákonov predpokladá vysoko erudovanú aplikáciu pri výkone
odborných činností (Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246
Akčný plán proti rastúcim hrozbám antimikrobiálnej rezistencie (Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     249
Vedľajšie živočíšne produkty, platná legislatíva a výkon úradných kontrol v regióne RVPS Humenné
(Dziaková, H., Kababíková, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254
Možnosti využitia prietokovej cytometrie vo virológii (Ondrejková, A., Gyurászová, K., Prokeš, M., Ondrejka, R.,
Korytár, Ľ., Slepecká, E., Beníšek, Z. ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   256
Porcinná proliferatívna enteropatia – PPE, PE (Soročinová, J., Kovačocyová, K., Smaržik, M., Reichel, P.) . . . . . . . . . . . . . . .  259
Funkcia selénu v organizme ľudí a zvierat a jeho výskyt potravinách (Korének, M., Jalč, P., Koréneková, B.) . . . . . . . . . . .       261
Polónium – toxikologický význam (Šimko, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    263
Produktagro plus, s.r.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .266

 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
XXI. Snem KVL SR Donovaly 19.11.2011 (Felcan, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   269
Nová Veterinária 2011 (Brauner, T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Využitie probiotík v prevencii a liečbe ulceróznej kolitídy (Šoltésová, A., Hijová, E., Bomba, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .       272
Druhová variabilita stafylokokov v črevnom trakte pštrosov (Lauková, A., Kandričáková, A., Imrichová, J.) . . . . . . . . .               275
Epidemiologická situácia vo výskyte salmonelózy u ľudí v Košickom kraji (Seligová, J.,
Chvojka, D., Čisláková, L., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Porovnanie zdravotnej a produkčnej účinnosti aplikácie beta-glukánu a vakcinácie Enterisolom u ošípaných
(Soročinová J., Brenesselová M., Kovačocyová K., Reichel P., Húska M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Kampylobakterové infekcie a diagnostika kampylobakterov (Badlík, M., Koščová, J., Sihelská, Z., Pistl, J., Holoda, E.) . . . .      281
Plus pre zdravie drink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Regionálne semináre KVL SR jeseň 2011 (Felcan, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

 

Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a personálie
Gemerskí lekári – fyzikusi, zverolekári v 18. a 19. storočí (Husár, L., Pokorný, J., Oravcová, S., Nagyová, M.) . . . . . . . . . . .     286
Zlatá promócia absolventov UVLF z roku 1961 (Vološin, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      290
Vojenská veterinárna služba 1920–2010 – 3. časť (Žáčik, L., Ondovčík, M., Sobota, V.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Jubilanti v 4. štvrťroku 2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  294
MVDr. Štefan Benedek oslavuje významné životné jubileum 90 rokov (Feješ, J., Pokorný, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          294
Medzinárodná vedecká konferencia o nutraceutikách a funkčných potravinách – FF 2011 (Bomba, A.) . . . . . . . . . . . . . . . .      295
Spomienka na MVDr. Jána Timka, 1916–1980 (Jantošovič, J., Vrabec, V., Maďari, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    296
Spomienka na MVDr. Jána Zubaja (1921–1989) (Jantošovič, J., Vrabec, V., Maďari, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   297
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297
Kaustický kalcinovaný magnezit (MGO) – dôležitý minerálny doplnok výživy zvierat a rastlín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         298