Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 6/2009

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2009
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format) Vybrané články časopisu (PDF format)
Obsah Editorial Vybrané články
Obsah

Editoriál (Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .343
 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Pracovný dokument o dohľade (surveillance) a kontrolných opatreniach pre vírus pandemickej chrípky typu (H1N1) 2009 u hydiny (Pliešovský, J., Juriš, P., Sokol, J., Chudý, M., Matuš, M.) . . 346
Kontroly produktov živočísneho pôvodu v obchodnej sieti (Pliešovský, J., Pekár, I., Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . .350
Prítomnosť skrytých alergénov v potravinách – závažné riziko pre konzumentov (Baranová, M., Maľa, P.) . . . . . . . .352
Stres a jeho význam z hľadiska úžitkovosti a welfaru hospodárskych zvierat (Lauková, M., Sirotkin, A.V.) . . . . . . . .353
Nové trendy v laboratórnej medicíne (Valenčáková, A.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Variácie v taxonómii a hostiteľskej adaptácii krypotosporídií (Ravaszová, P., Valenčáková, A.,
Goldová, M., Malčeková, B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .364
Senzorické hodnotenie exotického ovocia (Remža, J., Sabolová, G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .366
Granátové jablko – nová nádej v boji s rakovinou (Juríková, T., Lengyelová Paulovicsová, B., Matuškovič, J.) . . . . . . .369
Rýchly výstražný systém pre potraviny a krmivá oslávil 30. výročie činnosti (1979–2009)
(Grancová Bielková, Z., Sokol, J., Golian, J., Rajský, D., Lorinčák, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .371
Neutíchajúci vedecký záujem o DNA/gény (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .373
 

Veterinárna starostlivosť prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Výsledky monitoringu choroby modrého jazyka v chove prežúvavcov (Lacková, Z., Bíreš, J.,
Kočišová, A., Tinák, M., Mandelík, R.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .376
Zmiešané vírusové infekcie v chovoch ošípaných (Jacková, A., Vlasáková, M., Kolesárová, M., Pistl, J., Vilček, Š.) . . .378
Identifikácia baktérií mliečneho kysnutia v bryndzi (Kuchta, T., Chebeňová, V., Brežná, B.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .380
Diagnostika Actinobacillus pleuropneumoniae (Hričínová, M., Holoda, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .381
Epizootologický prieskum toxoplazmózy u hospodárskych zvierat na Slovensku (Spišák, F., Turčeková, Ľ.,
Reiterová, K., Špilovská, S., Kelemenová, B., Dubinský, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .384
Vplyv technológií na bezpečnosť a kvalitu hydinového mäsa (Nagy, J., Popelka, P., Marcinčák, S.,
Pipová, M., Máté, D., Lenhardt, Ľ., Dičáková, Z.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .387
 

Veterinárna prax
Pohotovostné operácie tráviaceho aparátu (Holt, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .389
Súčasné ponímanie neplodnosti psov (Johnson, Ch.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .392
 

Informácie z poľnohospodárskej a potravinárskej praxe, legislatívy, kongresov, výstav a personálie
Kancelária ústredného riaditeľa ŠVPS SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .395
Ignorare historiae est culpa. História objavov, vznik inštitúcií a právnych noriem, ktoré ovplyvnili
vývoj infektologických vied, prevenciu a tlmenie infekčných chorôb (Švrček, Š., Beníšek, Z., Faix, Š.,
Faixová, Z., Ondrejka, R., Ondrejková, A., Suliová, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .396
INFEKTZOON – centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy (Vilček, Š.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400
Cena ABCD & MERIAL pre najlepšieho mladého vedeckého pracovníka pre r. 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .401
Vzdelávacie aktivity organizované IVVL Košice v roku 2009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
Aktivity z programu rozvoja vidieka 2007–2013 (Pokorný, J., Meitnerová, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .402
Školenia manažérov v oblasti štandardov vzdelávania v roku 2009 (Pokorný, J., Benková, L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .403
Vianočné trhy na Slovensku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
Recenzia knihy (Feješ, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .405
Za MVDr. Pavlom Hovorkom (Kandrik, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .406