Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Slovenský veterinársky časopis 6/2010

aktualizované dňa 11.6.2021

Vybrané články


číslo 6/2010
Obsah časopisu (PDF format) Editorial (PDF format)  
Obsah Editorial  
Obsah

 

 

Úradná kontrola a bezpečnosť potravín, producent a spotrebiteľ
Samostatné veterinárske organizácie – história a súčasnosť (Bíreš, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306
Slabé stránky legislatívy z pohľadu trendu predlžovania doby spotreby, a s tým spojeného rizika možného ohrozenia bezpečnosti potravín (Šalitroš, V., Nagyová, A.) . . . . . . . . . . . .308
Vedecká konjunktúra mikrobiológie (Lešník, F., Juriš, P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .310
Všeobecné poznatky o minerálnych látkach (Skalická, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .313
Alternatívne metódy prevencie moru včelieho plodu – II. časť: Rastlinné silice (Rumanovská, K., Mudroňová, D., Toporčák, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .315
Možnosti ovplyvňovania konjugovanej linolovej kyseliny u prežúvavcov (Jalč, D.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .317
Príloha č. 1: Očkovacie látky registrované v SR k 30.11.2010 (Šajgalík, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .319
 

Informácie z úradnej veterinárnej praxe, potravinárskej a poľnohospodárskej legislatívy a Komory veterinárnych lekárov SR
Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje (Matuš, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322
Päťdesiat rokov od vzniku krajských a okresných veterinárnych zariadení (Feješ, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .323
IVVL pokračuje v aktivitách z programu rozvoja vidieka SR 2007–2013 (Meitnerová, E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324
„Zabezpečovanie a zvyšovanie kvality hygieny a bezpečnosti potravín“ – projekt so zameraním na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení (Benková, L.) .. . . . . . .324
Celoživotné vzdelávanie zabezpečované Inštitútom vzdelávania veterinárnych lekárov v roku 2010 (Pokorný, J.,Benková, L., Meitnerová, E., Rajzáková, I., Sabolová, G.) . . .. . . . . .325
Vzdelávacie aktivity organizované IVVL v roku 2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .326
 

Veterinárna starostlivosť, prevencia v prvovýrobe, nozologická problematika, životné prostredie
Vplyv asistovaného estru na ekonomiku chovu oviec pri produkčnom zameraní na jatočné jahňatá a ovčie mlieko (Maraček, I., Švantner, R., Hromadová, G., Vlčková, R., Sopková, D.) . .. . . .327
Myxomatóza králikov (Cigánková, V., Supuka, P., Almášiová, V., Holovská, K., Tarabová, L., Pošivák, J., Pošiváková, S.) . .332
Využitie sledovania sérových koncentrácií folátov a kobalamínu u psov vo vzťahu k poruchám gastrointestinálneho traktu  (Fialkovičová, M., Karasová, M., Maďari, A., Bílek, J., Húska, M.) . . . . . . . .334
Sledovanie výskytu anti-Anaplasma phagocytophilum protilátok v rizikových skupinách pacientov (Kalinová, Z., Čisláková, L., Halánová, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . ..337
Predstavujú drobné cicavce riziko pre šírenie mikrosporídiových nákaz? (Halánová, M., Stanko, M., Čisláková, L., Valenčáková, A., Malčeková, B., Kalinová, Z., Štefančíková, A.) . . .. ..339
Epidemiologický prieskum a druhové zastúpenie pásomníc rodu Mesocestoides v líškach hrdzavých na Slovensku (Hrčková, G., Miterpáková, M.) . . . . ...341
Príloha č. 2: Očkovacie látky registrované v SR k 30.11.2010 (Šajgalík, M.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .345
Antrax – ako ďalej? (Saladiová, D., Nagyová, A., Nagy, J., Pleva, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .348
 

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
Slávnostné zasadnutie vedeckej rady UVLF v Košiciach (Kundríková, Ľ.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .350


Informácie zo spoločenských akcií, kongresov, výstav a personálie

Pavol Fabian (Pokorný, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .354
Recenzia: Ladislav Husár: Prvé samostatné veterinárske organizácie v ČSR, krajské a okresné veterinárne zariadenia v roku 1960 (Blecha, J.) . . .  . . . . . . .355
MVDr. Mikuláš Hritz – sedemdesiatročný (Blecha, J.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .356
Liptovská mliekareň, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .357
Za MVDr. Valentínom Hendrichovským, CSc. (Maraček, I.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..358
Z našich radov odišli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .358