Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka prebytočného nevymedzeného hnuteľného majetku štátu

aktualizované dňa 20.6.2023

Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická 17, 842 13 Bratislava ako správca majetku štátu ponúka na predaj.

1. ŠKODA SUPERB 2.0 TSI L&K DSG, rok výroby 2016, najazdených 231 387 km, technický stav primeraný veku a počtu najazdených km. Primeraná cena na predaj vozidla stanovená znaleckým posudkom je 7 784,00 EUR. Požadujeme uhradiť aj cenu za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 124,32 EUR.

Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu. Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť v termíne do 30.06.2023 – 15.00 hod. na vyššie uvedenú adresu v obálke s označením „CENOVÁ PONUKA – AUTO 1. – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Bližšie informácie na tel. č. 02/602 57 112, 0905905869.

2. ŠKODA SUPERB 1.8 TSI, rok výroby 2009, najazdených 329 971 km, technický stav primeraný veku a počtu najazdených km. Primeraná cena na predaj vozidla stanovená znaleckým posudkom je 1 508,00 EUR. Požadujeme uhradiť aj cenu za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 119,74 EUR.

Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu. Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť v termíne do 30.06.2023 – 15.00 hod. na vyššie uvedenú adresu v obálke s označením „CENOVÁ PONUKA – AUTO 2. – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Bližšie informácie na tel. č. 02/602 57 112, 0905905869.

3. ŠKODA SUPERB 1.8 TSI, rok výroby 2009, najazdených 378 750 km, technický stav primeraný veku a počtu najazdených km. Primeraná cena na predaj vozidla stanovená znaleckým posudkom je 1 723,00 EUR. Požadujeme uhradiť aj cenu za vypracovanie znaleckého posudku vo výške 119,74 EUR.

Ponuka musí obsahovať ponúkanú kúpnu cenu vyjadrenú pevnou sumou. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od tejto ponuky aj bez uvedenia dôvodu. Písomné cenové ponuky je potrebné doručiť v termíne do 30.06.2023 – 15.00 hod. na vyššie uvedenú adresu v obálke s označením „CENOVÁ PONUKA – AUTO 3. – NEOTVÁRAŤ“ a s uvedením mena a adresy záujemcu. Bližšie informácie na tel. č. 02/602 57 112, 0905905869.