Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Komárno

aktualizované dňa 11.6.2021

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste

Organizačný útvar
oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu

 

Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii
odborný radca

 

Druh štátnej služby
stála štátna služba

 

Pravidelné miesto výkonu štátnej služby
Štúrova 1016/
Komárno
94501

 

Predpokladaný termín nástupu
mesiac júl až august 2021

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - veterinárna medicína 

 

Platové podmienky
V zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

 Žiadosti posielajte na adresu: RVPS, Štúrova 5, 945 01 Komárno.

 


 V prípade záujmu o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate:

Kontaktná osoba

Meno
MVDr. Oskár Slivka

Telefónne číslo
+421905413189