Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Liptovský Mikuláš

aktualizované dňa 11.6.2021

Informácie o obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste RVPS Liptovský Mikuláš
Organizačný útvar : Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín rastlinného pôvodu
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii : odborný radca
Druh štátnej služby : dočasná štátna služba – zastupovanie počas PN, MD, RD
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby : Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
Predpokladaný termín nástupu: ihneď
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - veterinárna medicína MVDr.
Vodičský preukaz skupina B
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. Zákona o štátnej službe v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zamestnanie a štrukturovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
RVPS Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01  Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba
MVDr. Ján Stupka, riaditeľ, +421907569885
Ing. Katarína Osadská, ekonómka, +421905637687


Organizačný útvar: Oddelenie potravinového dozoru a hygieny potravín živočíšneho pôvodu
Obsadzované štátnozamestnanecké miesto vo funkcii: odborný radca
Druh štátnej služby: dočasná štátna služba – zastupovanie počas preloženia
Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Kollárova 2, Liptovský Mikuláš
Predpokladaný termín nástupu: mesiac júl až august 2021
Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - veterinárna medicína MVDr.
Vodičský preukaz skupina B
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. Zákona o štátnej službe v znení neskorších predpisov.
Žiadosť o zamestnanie a štrukturovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
RVPS Liptovský Mikuláš, Kollárova 2, 031 01  Liptovský Mikuláš

Kontaktná osoba
MVDr. Ján Stupka, riaditeľ, +421907569885
Ing. Katarína Osadská, ekonómka +421905637687