Úvodná stránka
SLOVAKENGLISH

Ponuka voľných pracovných miest na RVPS Martin

aktualizované dňa 15.7.2021

Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin

  • Funkcia: odborný radca – referát zdravia a ochrany zvierat – nástup od 01.12.2021
  • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba ( zastupovanie počas MD,RD)
  • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Záturčianska 1, 036 01 Martin
 e-mail: riaditel.mt@svps.sk
tel. 0907 807 055
Služobný úrad Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin

  • Funkcia: odborný radca – oddelenie hygieny potravín potravinového dozoru živočíšneho pôvodu – nástup od 01.12.2021
  • Druh štátnej služby: dočasná štátna služba (  zastupovanie počas MD,RD)
  • Organizačný útvar: Oddelenie hygieny potravín
  • Pravidelné miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin, Záturčianska 1, 036 01 Martin
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – Univerzita veterinárneho lekárstva, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo a hygiena potravín
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z.z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov.

V prípade záujmu uchádzača sa o dané štátnozamestnanecké miesto bližšie informácie získate na adrese :

Regionálna veterinárna a potravinová správa Martin
Záturčianska 1, 036 01 Martin
 e-mail: riaditeľ.mt@svps.sk
tel. 0907 807 055